Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Riskianalüüs (riskide hindamine ja ohjamine)

Kes viib läbi riskianalüüsi?

Viimati uuendatud: 04.10.2019


Riskianalüüsi võib läbi viia tööandja või tema esindaja ise, kuid ta võib selle osta ka vastavalt teenusepakkujalt.

Mõlemal variandil on omad plussid, aga ka miinused. Riskianalüüsi ise tehes võib olla ümbritseva töökeskkonnaga sedavõrd harjunud, et ei osatagi kõiki ohte õigesti märgata. Tulemuseks on sisutühi dokument, millest kellelgi ei ole midagi õppida. Tavapärane on ka nende ohutegurite, millega pidevalt kokku puututakse ja millega ollakse „harjunud“, alahindamine – nii jääb töötaja tervist mõjutav ohutegur kõrvaldamata, sest hindamistulemus ütleb, et ei ole vaja mõtelda riskide vähendamise abinõudele.

Samas ei oleks vaja karta ka riskide ülehindamist – kõige väiksemgi tegevus mistahes riski vähendamisel võib tuua kasu, parandades näiteks nii töötajate töösse suhtumist kui ka lõpuks tervema töökeskkonna kujunemise kaudu tööviljakust.

Hinnates ettevõttes riske oma jõududega on plussiks eeskätt meeskonnatöö. Mõeldamatu oleks teha seda üksinda: kas on olemas nii universaalset inimest, kes tunneb kõiki tööprotsesse ja suudab neid analüüsida ohutegurite seisukohast?

Riskide hindamise teenust ostes ei pruugi jällegi teenuseosutaja leida või osata analüüsida selliseid ohuallikaid, mis esmapilgul üldse silma ei torka. Mõned tegurid on teada vaid konkreetset tööd tegevale töötajale, kes kas järgib harjumuspäraselt ohutusnõudeid või ignoreerib ohtu. Ent võimalik on ka, et ka töötaja ise pole ohust teadlik. Mõni oht on seotud mingi töö tehnoloogia või seadmega, kus töö igas etapis võib esineda erinev olukord, millistest aga võõras inimene saab lühikese visiidi jooksul tutvuda vaid mõne üksikuga. Tõsise suhtumisega teenusepakkuja uurib tehtava töö iseärasusi muidugi põhjalikult. Ent vahel piirdutakse vaid sellega, mida ise hetkel nähakse, ning mõnikord koostatakse riskianalüüsinimeline dokument tööandja ütluste põhjal ise töökeskkonda külastamata. Viimati kirjeldatud tegevusel ei ole mõtet.

Riskianalüüsi koostamise teenuse ostmise juures võib olla plussiks kindlustunne, et analüüsi viib läbi spetsialist, kes tunneb riskide hindamise ja dokumenteerimise metoodikat, tööandja aga hoiab kokku aega, mis kuluks hindamisele.

Mõelda tasuks aga ka võimalusele, kus riske hinnatakse teenusepakkuja ja tööandja/ettevõtte esindaja koostöös. Sellisel moel panevad pead kokku ju sisuliselt kaks eksperti – tööandja, kes tunneb oma ettevõtte tööd ja selle eripärasid, ning teenusepakkuja, kes tunneb riskide hindamise metoodikat, ja tänu sellele oskab ehk hinnanguid anda objektiivsemalt, riske mitte alahinnates. Riskianalüüsi parima mudeli puhul kaasatakse ka töötajad, kel on samuti oma seisukoht nii ohtude osas, mida nad tunnetavad, kui ka ennetusabinõude tõhususe või vajakajäämiste osas.

Külastusi 11387, sellel kuul 11387

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks