Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Ohutusjuhend

Ohutusjuhend

Viimati uuendatud: 03.07.2020


Ohutusjuhendis on kirjas, kuidas töötada vältimaks tervisekahjustusi. Praktika näitab, et läbi mõeldud ohutusjuhend säästab elusid ja tagab tulemuslikuma juhendamise ja väljaõppe.

Eesmärki täitev ohutusjuhend on:

  • lühike;
  • sisukas;
  • visuaalne, illustreeritud;
  • seda on lihtne lugeda ja meelde jätta;
  • loodud koostöös ettevõtte töötajatega.

Ohutusjuhendeid koostades tuleb arvestada, et need hõlmaksid ettevõttes tehtavaid töid ja kasutatavaid töövahendeid, kusjuures töövahendi ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada töövahendi valmistaja kasutusjuhendis olevaid nõudeid. 

Hea ohutusjuhendi koostamisest võiks osa võtta nii juhid, töökeskkonnavolinik kui ka töötajaid. Üheskoos käiakse läbi ettevõtte igapäevatöö ning töövahendite kasutus alates käivitamisest kuni hooldamiseni välja. Tööülesannetest lähtudes võiks lahti kirjutada kõik ohutegurid (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühhosotsiaalsed, füsioloogilised) ja nendega seotud tervisekahjustusi vältivad ennetusmeetmed. Nii täidab juhend maksimaalselt eesmärki.

Mitme erineva töövahendi ohutusnõuete käsitlemine ühes ohutusjuhendis on soovitatav ainult sel juhul, kui töötaja kasutab kõiki neid töövahendeid. Vastasel juhul peab ohutusjuhendis eristama need nõuded, mis on seotud töötaja tööga. Väga erinevate tööülesannete puhul tasub kaaluda eraldi ohutusjuhendite loomist.

Hästi koostatud ohutusjuhend muudab õigusaktid, standardid ja ettevõttes kehtivad ohutusnõuded töötajatele kergesti arusaadavaks. Sõltumata ohutusjuhendi hankimise ja koostamise viisist, vastutab ohutusjuhendi sisu eest tööandja.

Kirjaliku ohutusjuhendiga tutvub töötaja enne tööle asumist ja saab seda soovi korral ka hiljem lugeda. Tööandja organiseerib ohutusjuhendite koostamise ja uuendamise vastavalt kogemustele, töökeskkonna sisekontrollile ja riskianalüüsile ning tööõnnetuste, õnnetusohtude ja -juhtumite uurimismaterjalidele. Ohutusjuhendite täiendamisele järgneb juhendamise kordamine.

Ohutusjuhendid peaksid olema töötajatele kergesti kättesaadavad. Töövahendi kohta olulisemaid ohutusnõudeid sisaldava lühiinformatsiooni võib paigaldada ka töövahendiga töötamise koha kõrvale. Näiteks kui töövahendiks on kuvar, võivad plakatil olla võimlemisharjutused, mida teha tööpausi ajal.

Ohutusjuhendi koostamise meelespea

  • Kaasake ohutusjuhendi koostamisse juhid, töökeskkonnavolinik ja töötajad.
  • Mõelge ja arutage läbi ettevõtte igapäevatöö ning töövahendite kasutus.
  • Kirjutage tehtavast tööst ja töökohast lähtuvalt lahti ohutegurid ja ennetusmeetmed.
  • Vormistage ohutusjuhend viisil, et seda oleks lihtne lugeda, mõista ja meelde jätta. Lisage pilte ja jooniseid, mis annavad just uuele töötajale palju väärtuslikku teavet.
  • Kontrollige, et ohutusjuhend vastab töökeskkonnale ja kasutatavale töövahendile.

Nõuandeid ja täiendavat infot ohutusjuhendi koostamiseks saab küsida töökeskkonna konsultandilt helistades Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonda või kirjutades aadressil ti@ti.ee

Külastusi 31327, sellel kuul 31327

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks