Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Järelevalve

Järelevalve aluseks olevad õigusaktid

Viimati uuendatud: 25.10.2012


Tööinspektsioon teostab järelevalvet järgmiste õigusaktide ja nende alusel kehtestatud alamaktide täitmise üle:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Toote nõuetele vastavuse seadus
 • Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus
 • Kemikaaliseadus
 • Raudteeseadus
 • Töölepingu seadus
 • Mereteenistuse seadus
 • Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus
 • Ametiühingute seadus
 • Töötajate usaldusisiku seadus
 • Kollektiivlepingu seadusKollektiivse töötüli lahendamise seadus
 • Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus
 • Liiklusseadus
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006
 • Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta

Külastusi 3609, sellel kuul 3609

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks