Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Jälgimine

Viimati uuendatud: 03.08.2018


Väheste töötajatega väikeettevõttes täidab enamusi töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid töökeskkonnaspetsialist. Eelkõige jälgib ja kontrollib ta korrapäraselt ettevõtte töötingimusi ja vastavust õigusaktide nõuetele ning võtab tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks. Ka väikeettevõttes tasub võimalusel jälgimis- ja kontrollimiskohustust jagada. Näiteks ehitusettevõttes jagab korraldusi ehitusplatsil tööde korralduse eest vastutav juht ning kontoris viibiv töökeskkonnaspetsialist ei pruugi sagedasti plastil viibida. Seepärast on mõistlik ohutunõuete jälgimise kohustus panna ka objektijuhile, kes korraldab töid. Kui objektijuht on määratud töökeskkonnaspetsialistiks, siis nimetatud jagamist toimuda siiski ei saa.

Üle kümne töötajaga ettevõttes seadusest tulenevatest töökeskkonnavoliniku kohustustest lähtuvalt on igati asjakohane kaasata töökeskkonnavolinik ning olemasolul mitu volinikku. Viimased on kohustatud jälgima, et töökohas oleksid rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse abinõud ning et töötajad oleksid varustatud töökorras isikukaitsevahenditega. Samuti on neil kohustus teatada ohuolukorrast või töökeskkonnas avastatud puudusest. Seetõttu oskavad just nemad juhtida tähelepanu nõuete mittetäitmisega seotud kitsaskohtadele. Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi üheks võtmetähtsusega elemendiks on just oma kohustusi hoolsalt täitvad töökeskkonnavolinikud ning tööandjal tuleks toetada nende kohustuste täitmist.

Ainuüksi töötajate esindajate kaasamine ei loo eeldusi õigusaktide nõuete täitmiseks. Kaasata tuleb ka töötajate otsesed juhid. Kui otsesed juhid sarnaselt töökeskkonnavolinikule jälgivad, et töökohas oleksid rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse abinõud ning et töötajad oleksid varustatud töökorras isikukaitsevahenditega, annab see üheselt mõistetava signaali töötajale töötervishoiu ja tööohutuse olulisusest. Sellisel juhul ei domineeri töökorralduste andmisel vaid töökvaliteediga ja tähtaegadega seonduv vaid juhitakse järjepidevalt töötaja tähelepanu ka töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõudeid ning ettevõttes kehtestatud juhiseid ja reegleid on üpriski arvukalt. Prioriteetsed riskid peavad selguma töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest, kuid tööandja tegevus peaks olema suunatud kõikide nõuete täitmisele. Samuti võib erinevatel aegadel kontrollida erinevate nõuete täitmist. Sellisel juhul ei ole kontrollijad ülekoormatud. Kontrollimist lihtsustavad ka 7-10 punktilised kontrollnimekirjad. Kontrollimisega sama olulised on kontrollimisele järgnevad tegevused. Kohustuslike isikukaitsevahendite mittekasutamise tuvastamisel tuleb nõuda nende kasutamist. Kui rikkumine on korduv, tuleb ka karmimalt käituda. Mõistlik on sätestada tegevusjuhised kontrollijale olukordades, kui töötaja nõudeid ei täida. Siis on üheselt arusaadav, kuidas käituda ning mis rikkumisega kaasneb. Tasub silmas pidada, et töötajal võivad olla täiesti kaalukad põhjused isikukaitsevahendi mittekasutamiseks. See võis ju olla ebamugav, katkine või ei osanud töötaja seda õigesti kasutada. Ka mittekasutamise põhjuseid tasub registreerida ja samalaadsete juhtumite kordumise vältimiseks meetmeid tarvitusele võtta.

Külastusi 2062, sellel kuul 2062

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks