Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Kaugtöö

Mida tuleb arvestada kaugtöötaja juhendamisel?

Viimati uuendatud: 09.07.2019


Tööandja peamine võimalus kaugtöökoha riskide maandamiseks on töötaja juhendamine.  Seetõttu peab tööandja pöörama juhendamisele erilist tähelepanu, nt koostama illustreeriva ja lihtsa materjali (nt pildid sobivast istumisasendist või kuvari asetusest). 

Juhendamine peab toimuma enne kaugtööle lubamist. 

Kaugtöö korral juhendab tööandja töötajat:

 1. kaugtöö töökeskkonnaga seotud ohtudest;
 2. ohtude tervisemõjudest;
 3. tervisekahjustuse vältimise abinõudest. 

Kaugtöö iseloomust lähtuvalt võib olla vajadus töötajat juhendada ka alljärgnevas:

 • tehtava töö ja kasutatava töövahendi ohutusnõuded;
 • ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted;
 • isikukaitsevahendite kasutamine;
 • elektri- ja tuleohutusnõuded;
 • keskkonna saastamisest hoidumise juhised. 

Kaugtöötaja peab teadma tööandja töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku (kui volinik on valitud) kontaktandmeid. 

Töötaja peab juhendamise järel oskama ise märgata ohte ja neid maandada. Tööandja lubab töötaja tööle, kui ta on veendunud, et töötaja oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada. 

Juhendamist tuleb korrata, kui:

 • kaugtöökohas on toimunud olulised muudatused (kaugtöökeskkond on muutunud, tekkinud on uued ohud);
 • muutunud on töötaja tööülesanded;
 • töötaja kasutuses on uus töövahend või tehnoloogia;
 • töötaja rikkus tööohutuse nõudeid ja see põhjustas või oleks võinud põhjustada õnnetusjuhtumi, sh tööõnnetuse;
 • töötaja, tööandja või Tööinspektsioon peab juhendamist vajalikuks.

Külastusi 952, sellel kuul 952

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks