Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ülikoolid ja teadustöö / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonnavaevuste tekkimist.

Töö võib kutsuda esile või tugevdada valusid kaelas, õlgades ja kätes näiteks siis, kui kasutatakse ebasobivaid tööasendeid ja töötatakse kiirustades, kui tehakse palju arvutitööd või peab silmi tugevasti pingutama. Valud seljas ja kätes võivad tekkida näiteks seoses kehaliselt raske tööga, mis nõuab jõu kasutamist.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peab pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad kehapiirkondi erinevalt. Valude tekkimise oht kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis. Koormavaid tööasendeid ja ‑liigutusi esineb laboritöös näiteks pipeteerimisel ja tööl mikroskoobiga.

Õlgadele ja kaelale langeb eriti suur koormus, kui töötatakse väljasirutatud või õlgadest kõrgemale tõstetud kätega.

Seljavaevuste risk on suur, kui peab selga ettepoole või küljele painutama või pöörama, eriti kui seda tuleb teha sageli või sellises asendis tuleb püsida kaua, näiteks kui töölaud ei ole reguleeritud vastavalt töötaja pikkusele.

Arvutitöö
Arvutitöö ja arvutihiire kasutamine on sageli ühekülgne ja koormav. Probleeme võib tekitada ka halb nähtavus, näiteks peegeldused ekraanil, halb ekraanipilt ja häiriv ruumi üldvalgustus. Kui töökoht ei ole töötajale sobivalt kujundatud, võib tööasend koormata käsi ja õlgu. Luu- ja lihaskonna vaevusi võivad tekitada ka probleemid sisekliimaga, pikka aega kestev istuv töö, ajapuudus ja halb psühhosotsiaalne töökeskkond. Samuti võivad need tegurid pikema aja jooksul suurendada südame- ja veresoonkonnahaiguste riski. Suurt rolli mängib see, kui kaua järjest arvuti taga töötatakse. Kui töötatakse sülearvutiga näiteks kodus, rongis või lennukis, tuleb pöörata tähelepanu sellele, et lihaste ja kõõluste ülekoormus võib tekkida suhteliselt lühikese aja jooksul.

Raskuste või raskesti haaratavate esemete tõstmine, lükkamine või tõmbamine
Raskuste tõstmist, tõmbamist ja lükkamist võib ette tulla näiteks posti ja paberite väljajagamisel, prügi väljaviimisel, masinate ja seadmete tõstmisel. Pöörake tähelepanu töötajatele, kelle põhiülesanded on taolised.

Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse väljasirutatud kätega, kui tõstetakse õlgadest kõrgemale või selg on tõste ajal painutatud või pööratud. Raskuste või raskesti haaratavate esemete tõstmist, lükkamist või tõmbamist võib tulla ette ka ruumide koristamisel. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal, kui kärul on väga väikesed rattad või käepide on ebamugavas asendis.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

  • raske töö tegemiseks kasutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid
  • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja korralik valgustus
  • ühekülgne ja koormav töö nt arvuti taga vaheldub tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • tagate, et pikka aega kestev istuv töö vahelduks kehaliselt aktiivse tööga või muu kehalise tegevusega, näiteks ettevõttes pakutavate tervist edendavate tegevustega
  • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetodite kasutamise väljaõppe.  

Ühekülgne ja koormav ning füüsiliselt väheaktiivne töö näiteks arvuti t aga
Probleeme ühekülgse, koormava ning füüsiliselt väheaktiivse tööga näiteks arvuti taga, pipeteerimisel ja mikroskopeerimisel saab leevendada, kui kindlustatakse, et tehnilised seadmed on töökorras, et saaks töötada sobivates tööasendites ilma liigse jõu kasutamise vajaduseta ning liigendades töö sobiva vahelduse või puhkepausidega, mille ajal töötaja saab end kehaliselt liigutada. Olulist rolli võivad mängida teised töökeskkonna probleemid, näiteks psühhosotsiaalne töökeskkond, kiirustamine vms.

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage tõstmiseks, tõmbamiseks ja lükkamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Planeerige ja korraldage töö nii, et ei oleks vaja esemeid rohkem ümber tõsta kui hädavajalik. Tähtis on õpetada töötajaile ergonoomilisi töömeetodeid, sealhulgas abivahendite õiget kasutamist.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid ja liigutusi saab vältida, kui töö tegemiseks on piisavalt ruumi, hea nähtavus ja valgustus ning kasutatakse sobivaid töövahendeid ja sisseseadet. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast peaks olema võimalik kohandada seadmeid ja inventari, nagu lauad ja toolid, konkreetsele kasutajale. Kui sama töökohta kasutavad mitu inimest, siis on individuaalse kohandamise võimalus kohustuslik. Enne uute seadmete ja sisseseade ostmist tuleb välja selgitada, millised on vajadused.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 4204, sellel kuul 4204

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks