Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ülikoolid ja teadustöö / Bioloogilised ohutegurid

Bioloogilised ohutegurid

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Kui laboris töötatakse mikroorganismidega, on oht infektsiooni tagajärjel haigestuda. Enamik nakkushaigusi ei ole eriti tõsised, kuigi nad võivad põhjustada suuri ebamugavusi. Sellised on näiteks  kerge kõhulahtisus ja külmetushaigused. On aga ka üksikuid nakkushaigusi, mis võivad olla väga raske kuluga ja põhjustada jäävaid kahjustusi, näiteks hepatiit.

Nakatumine võib toimuda kolmel viisil

  • haavade, näiteks torgete või lõikehaavade kaudu nahas
  • hingamisteede kaudu, hingates sisse mikroorganisme sisaldavat tolmu ja aure
  • suu kaudu, tavaliselt ebapiisava kätepesu tõttu. Kui ei pesta näiteks enne söömist korralikult käsi, võib nakkus kanduda suhu. Käte ebapiisava pesemise tulemusel võivad haigustekitajad sattuda ka silma.
Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates kokkupuuteohtu haigusi tekitavate viiruste, bakterite ja seentega, peab pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Nakatumise oht tekib tüüpiliselt vahetul kokkupuutel mikroobikultuuriga, näiteks kui see pritsib või pihustub töötajale peale või suhu.

Muu hulgas võib oht tekkida siis, kui torgatakse või lõigatakse end näiteks skalpelli, kanüüli või purunenud klaasanuma kildudega. Tuleb mõelda ka sellele, kuidas käideldakse jäätmeid ja kas need võivad ohustada koristajaid või teisi töötajaid.

Probleemide lahendamine

Nakatumist ja muid mikroorganismide kahjulikke mõjusid saab vältida, pöörates tähelepanu järgmistele aspektidele.

Ventilatsioon
Tõhus ventilatsioon aitab leevendada aurude, aerosoolide ja tolmuga seotud probleeme. Kindlustage, et kõikides laborites ja teistes tööruumides oleks korralik ventilatsioon. Kui tolmu ja aerosoolide tekkimist ei ole võimalik vältida, tuleb probleemsed protsessid isoleerida, näiteks kasutada tööks tõmbekappi või tagada tõhus sundventilatsioon. Ärge unustage, et väljatõmbeseadmete poolt eemaldatud õhu asemel tuleb ruumi juhtida värske sissepuhkeõhk. Sissepuhkeõhk peab olema sobival temperatuuril.

Põhjalik juhendamine
Tööandja vastutab, et töötajaid õpetataks töötama sellisel viisil, et nakkusoht oleks võimalikult väike. Töötajaid tuleb õpetada ka isikukaitsevahendeid õigesti kasutama ja hooldama, et need täidaksid oma ülesannet optimaalselt.

Ohutud töömeetodid
Võtke kasutusele sellised töömeetodid ja -protseduurid, mis kindlustavad, et puututakse mikroorganismidega kokku võimalikult vähe. Kasutage torkekindlaid kanüülikonteinereid. Konteinerid peavad olema käepäraselt paigutatud ja neil ei tohi lasta üle täituda. Vältige kasutatud kanüülile otsiku pealepanekut.

Vältige või piirake tolmu, piiskade ja aerosoolide tekkimist. Näiteks ärge suruge laboris pipetist välja viimast piiska.

Korraldage töö nii, et lõikevigastuste saamise oht oleks võimalikult väike.

Hügieen
Nakkuste ja teiste mikroorganismide kahjulike mõjude vältimiseks on väga oluline korralik hügieen ja regulaarne põhjalik koristamine.

Isikukaitsevahendid
Kui probleeme ei ole võimalik teisiti lahendada, kasutage kahjulike mõjude vältimiseks tõhusaid isikukaitsevahendeid, näiteks kindaid, maske, kaitseriietust ja põlle. Tagage, et isikukaitsevahendeid hooldataks nõuetekohaselt.

Pidage meeles, et isikukaitsevahendid on personaalsed. Kindlustage, et kaitsevahendid oleksid konkreetsele töötajale parajad, vastasel juhul ei pruugi kaitse olla tõhus.

Vaktsineerimine
Teatud juh tudel võib nakkusohu ennetamiseks kasutada vaktsineerimist.

Lisateave bioloogiliste ohutegurite kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad mikroorganisme on koondatud tööelu portaali bioloogiliste ohutegurite teemalehele.

Õigusakt: määrus „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3603, sellel kuul 3603

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks