Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Vesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Häiriv müra võib kahjustada kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetusoht kasvab ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selgitades välja müraga seotud probleeme, peate pöörama tähelepanu müra tasemele, müraga kokku puutumise kestusele ja sellele, kas tuleb ette ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).
 
Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½–1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist ka  siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.


Vee, kanalisatsiooni ja jäätmekäitluse valdkonnas on müra kõige tugevam prügipõletus- ja veepuhastusjaamades, sorteerimiskeskustes ja prügilates. Tugev müra tekib ka töökodades, tänavasillutismaterjalide lõikamisel ja betoonvundamentidesse läbiviikude lõhkumisel. Õues võivad töötajad kokku puutuda ehitusmasinate ja liikluse tekitatud müraga.

Kõige tugevamat müra tekitavad vee aereerimise seadmed, pumbad, turbiinid, pihustid, ventilaatorid, transportöörid, purustid, buldooserid ja laadurid.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Müra kahjulik toime on suurem, kui puutute kokku ka impulssmüraga.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena peate kinni pidama seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada kogu välditav häiriv müra.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige tööd kohtades, kus teised teevad mürarikkaid töid. Seadke sisse juhtimiskabiin, kust töötajad saavad müra tekitavate masinate tööd jälgida ja juhtida.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõketega. Eraldage mürarikkad tööd vaiksetest, jagades ruumid osadeks.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Masinate müratase peab olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõketega. Asetage masinate jalad vibratsiooni summutavale alusele, et müra ei tungiks hoone konstruktsioonidesse. Hooldage masinaid korralikult.

Uurige, kas liikuvate osadega masinate tekitatavat müra on võimalik summutada, kattes näiteks vibreerivad pinnad müratekitavate materjalidega, vahetades välja jahutusventilaatorid või ehitades ümber sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemid.

Ruumi akustika
Betoonist seinte ja lagedega tootmisruumides on halb akustika. Katke laed ja võimaluse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, näiteks ajutistel töökohtadel ventiil- ja pumbakaevude juures tuleb alati kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3962, sellel kuul 3962

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks