Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Vesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonna vaevuste.

Kui tõstate, veate või lükkate raskeid esemeid, töötate ebasobivas asendis või kitsastes tingimustes riskite valude tekkimisega õlgades, kaelas ja kätes. Samuti võivad need tekkida ka siis, kui tehakse monotoonset tööd käsitööriistadega, eriti kui töötatakse ebasobivas asendis, pikka aega või kui töö on seotud vibratsiooniga.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Raske ja ebamugav võib olla näiteks pumpade, varuosade või tööriistade tõstmine. Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse väljasirutatud kätega, kui tõstetakse õlgadest kõrgemale, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud või kui tõstetav koorem on raskesti haaratav, näiteks libe või suur. Tõstmine on keerulisem siis, kui ruumipuuduse tõttu ei saa tõsta sobivas tööasendis. Terviseprobleeme võib põhjustada ka korduv tõstmine.

Raskuste teisaldamine (tõmbamine ja lükkamine)
Raskuste tõmbamist või lükkamist võib ette tulla näiteks prügikonteinereid tühjendades. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal ja siis, kui konteinerite rattad on liiga väikesed või käepidemed ebaotstarbekalt paigutatud. Koormust võib suurendada see, kui sisetranspordil on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda, näiteks kui liikumistee on kitsas ja takistusi täis.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Erinevad tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis. Tüüpiliselt tuleb seda ette töötades kaevudes, kanalisatsioonitunnelites, madalates keldrites jms.

Koormav on töötamine ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud ja siis langeb koormus õlgadele. Põhjuseks võib olla töö ebasobival kõrgusel, õlgadest kõrgemal või olukord, kus ei saa olla näiteks lakke riputatud seadmetele piisavalt lähedal.

Seljale või kaelale langeb suur koormus, kui kummardutakse või pööratakse selga palju kordi järjest või pikema aja jooksul, näiteks töötades jäätmete sorteerimise liinil. Käed on koormatud, kui töötaja peab hoidma tööriistu või esemeid käes või kui pööratakse ja painutatakse randmeliigest, näiteks kruvisid keerates. Töö on eriti koormav, kui selleks tuleb samal ajal kasutada jõudu või kui tööriistad tekitavad vibratsiooni. Liikumisvabadus on piiratud, kui töötatakse kitsastes ruumides, näiteks kaevudes või madalates keldrites. Koormav on töötamine kätega peast kõrgemal või põlvedest madalamal.

Füüsiliselt koormav töö
Füüsiliselt koormavat tööd tehes tõuseb pulss ja kiireneb hingamine. Kui see kestab lühikest aega, on see tervisele kasulik, kuid kui nii möödub suur osa tööpäevadest, riskitakse pikema aja jooksul tervisehäirete tekkimisega. Füüsiliselt pingutav töö võib olla seotud näiteks materjalide teisaldamisega või redelitel ja kaevudes üles-alla ronimisega.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Kui töötatakse suurema osa päevast sundasendis, on töö ühekülgne ja koormav. Nii võib see olla näiteks töötades prügi sorteerimise liinil, redelil seistes või keldris, kus peab kummardama.

Kui töötatakse suurema osa päevast sama töövahendiga, näiteks kruvikeerajaga või tehes ühetaolisi liigutusi, on töö ühekülgne ja koormav.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutate raske töö tegemiseks tehnilisi abivahendeid, nt käsikärusid, kahvelkärusid, kahveltõstukeid ja platvormkärusid
  • planeerite ja korraldate töö nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • tagate, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagate, et ühekülgne ja koormav ning korduv töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • hoolitsete, et töökoht oleks sobivalt kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kindlustate, et kõiki töötajaid, ka uusi ja asendustöötajaid, juhendatakse korralikult ja nad läbiksid õigete abivahendite ja töömeetodite kasutamise väljaõppe.  

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage raskuste tõstmiseks, lükkamiseks ja tõmbamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Tagage, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas abivahendeid, näiteks talisid, kraanasid, lifte, transportööre, elektrilisi tõstukkärusid ja kahvelkärusid tuleb kasutada. Töö tuleb kindlasti planeerida ja korraldada nii, et ei tekiks vajadust esemeid mitu korda ümber tõsta.

Veenduge, et liikumisteed oleksid vabad ja ühetasased ning teedel poleks takistusi, näiteks auke põrandas.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida kindlustades, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kasutatakse sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult väga erinevad ja seepärast võib olla tarvis kohandada seadmeid konkreetsele kasutajale. Kasulik on seada sisse kord töövahendite hooldamiseks ja töökorras oleku kontrollimiseks. Piirata tuleb sundasendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist, täites vaheldumisi erinevaid ülesandeid.

Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Füüsiliselt koormav töö
Töö tuleb planeerida nii, et füüsiliselt koormav töö vahelduks kergemate ülesannetega või puhkepausidega. Kui raskuste tõstmisega seotud töid on palju – näiteks pumpade, ventiilide ja torude transport – võivad probleemi kergendada tehnilised abivahendid ja alternatiivsed töömeetodid.

Ühekülgne ja koormav töö
Probleeme ühekülgse ja koormava tööga saab lahendada näiteks korraldades töö nii, et ülesanded päeva jooksul vahelduvad või tehakse puhkepause. Tehnilised seadmed peavad kindlasti olema töökorras, et saaks töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3240, sellel kuul 3240

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks