Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toitlustusettevõtted ja baarid / Sisekliima

Sisekliima

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Halb sisekliima väljendub selles, et tunnete ruumides viibides ebamugavust või tekivad terviseprobleemid. Sümptomid taanduvad ja kaovad järk-järgult, kui olete hoonest lahkunud.

Halva sisekliima tundemärgid on:

  • silmade, nina või kurgu limaskestade ärritusnähud
  • nahaärritusnähud
  • peavalu või raskustunne peas
  • ebaloomulik väsimus või keskendumisraskused
  • iiveldus ja pearinglus

Halb sisekliima võib mõjutada mitmete haiguste kulgu, eelkõige puudutab see hingamisteede haigusi ja selliseid kroonilisi haiguseid nagu astma, bronhiit ja põsekoopa põletik.
 
Toitlustusettevõtetes satuvad esteetilised ja töökeskkonnaalased kaalutlused mõnikord ruumikujunduses omavahel vastuollu. Ruumide hea väljanägemine seatakse esikohale ja sisekliimale pööratakse vähem tähelepanu. Samuti võivad klientide soovid sisekliima suhtes erineda personali vajadustest.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Sisekliimaga kaasnevate probleemide hindamiseks, pöörake tähelepanu järgmistele aspektidele.
 
Palavus, õhuniiskus,  külm ja tõmbetuul
Inimese taju palavusest kujuneb peamiselt keskkonnateguritest õhutemperatuur, õhuniiskus ja õhu liikumine. Mõjuriteks on ka otsene päikesevalgus, töörežiim, töötaja kohanemisvõime töötingimustega, riietus, töö iseloom (füüsiline pingutus). Liigse palavuse korral tuleb võtta kasutusele meetmed temperatuuri alandamiseks. Ebamugava palavuse allikaks võivad olla mitmesugused seadmed, näiteks ahjud, pliidid, marmiidid, jahutus- ja külmutusseadmete soojenevad pinnad. Nõudepesumasinad eraldavad tavaliselt nii soojust kui ka niiskust. Ümberkorraldusi tuleb teha ka juhul, kui esineb tõmbetuul, töötajatel on külm või kui õhutemperatuur tööpäeva jooksul kõigub.

Ventilatsioon
Ventilatsioonile tuleb rohkem tähelepanu pöörata, kui ruumis on pidevalt ebameeldiv lõhn, kui ruumis viibib ühekorraga palju inimesi, kui ruumis põlevad küünlad, kui kasutatakse praadimis- ja grillimisseadmed või kui häirivaid lõhnu eraldavad kosmeetika, toit ja tubakasuits.

Toidulõhnad ja -aurud
Kuumuse ja õhusaaste ärajuhtimiseks tuleb praeahjude, pliitide, keedukatelde, fritüüride, grillide, nõudepesumasinate ja eelpesuduššide ning soojade nõude kuivatamisrestide kohale paigaldada äratõmbekubud. Kubu ja ventilatsioonitoru peavad olema sellise läbimõõduga, et tekkinud õhusaaste püütaks kinni ja imetaks välja läbi kubu filtrite. Ärge unustage filtreid sageli pesta, et vältida nende ummistumist.
 
Paigutage väljatõmbekubu saasteallikale võimalikult lähedale, et vältida saastatud õhu sissehingamist ja levimist töötsoonis.
 
Sissepuhkeõhu suunamine kubu esiservast väljatõmbefiltrite suunas muudab ventilatsiooni efektiivsemaks.
 
Kindlustage, et väljatõmbe kompenseerimiseks juhitaks ruumi sobival temperatuuril värsket õhku. Sissepuhkeõhk ei tohi põhjustada tuuletõmmet.
 
Hea tulemuse saavutamiseks on oluline, et sissepuhkeõhku juhitaks ruumi sellisel hulgal ja sellise kiirusega, et tööruum ja töötsoonid oleksid pidevalt varustatud värske õhuga.
 
Vältige tuuletõmmet köögis. Tuuletõmme võib vähendada ventilatsiooni efektiivsust.
 
Enamasti on kõige parem juhtida sissepuhkeõhku ruumi pikkade riidest kottfiltrite kaudu. Kottfiltreid ei tohi riputada töötsoonide kohale, sest see võib tekitada tuuletõmbe.

Valgustus

Probleemid valgustusega võivad tekkida, kui kliendid soovivad, et ruumis oleks hämar, kuid teie vajate oma töö tegemiseks rohkem valgust.

Rohkem teavet valgustu se kohta leiab tööelu portaali valgustuse teemalehelt.

Passiivne suitsetamine
Suitsetamine siseruumides asuvatel töökohtadel ja ka puhkeruumides on keelatud. Väliterrassidel ja muudes sarnastes  söögikohtades võib see olla probleemiks.

Probleemide lahendamine

Kui asute sisekliimaga seotud probleeme lahendama, tuleb esmajärjekorras tegeleda nendega, mis mõjutavad sisekliimat kõige rohkem. Kui halva sisekliima põhjus on leitud, on probleemi enamasti tehniliselt lihtne lahendada või leevendada. Vältige sisekliimat reguleerides uue probleemi tekitamist. Näiteks võib põrandavaiba väljavahetamine linoleumi vastu tekitada probleeme akustikaga, kui seda ei ole planeerides arvesse võetud.

Palavus, õhuniiskus, külm ja tõmbetuul
Soojuse sissetungimist akende kaudu saate piirata, paigaldades akendele päikesesirmid ja kindlustades, et neid ka kasutatakse. Ärge unustage palavuse korral radiaatoreid jahedamaks keerata. Kui termostaatventiilid ei tööta, tuleb lasta need remontida. Kui soojus tuleb sisse läbi seinte või katuste, tuleb need paremini isoleerida. Üks võimalus palavuse vähendamiseks on ventilatsiooni tõhustamine.

 

Soovitav on kanda kergeid avaraid rõivaid, teha tihedamalt puhkepause, juua külmasid jooke (ilma kofeiinita ja alkoholita) ja teha palavatel päevadel vähem füüsilist pingutust nõudvaid töid.

Töötsoonist võiks võimaluse korral eemale viia sellised soojusallikad nagu veekeetjad, röstrid,  soojendusplaadid jne. Kütte- ja ventilatsiooniseadmeid peab saama reguleerida.

Töötsoon ei tohiks paikneda  suuremate sooja- ja külmaallikate ning sissepääsude läheduses.


Ventilatsioon
Avage aknad ja tuulutage ruume. Kui võimalik, avage aknad tuulutamiseks näiteks puhkepauside ajal. Ruumide tavapäraseks ventilatsiooniks kasutage ventilatsiooniavasid. Selline loomulik ventilatsioon on sobivaim ruumides, kus on suhteliselt suure pinna kohta vähe inimesi. Võimalik on rajada ka loomulikul ventilatsioonil põhinevad ventilatsioonisüsteemid.

Tööruumis toimuva küllaldase õhuvahetuse taseme määramisel arvestatakse töötajate arvu ruumis, töötajate füüsilist koormust, tööruumi suurust ning kasutatavate seadmete hulka ja eripära. Kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, tuleb paigaldada sundventilatsioon, mis puhuks ruumi sobival temperatuuril asendusõhku.

Sundventilatsioon ei tohi tekitada tuuletõmmet ega häirivat müra. Välisõhk tuleb sisse tuua kohast, kus see on võimalikult puhas. Ventilatsioonisüsteemil peab olema puhastamise ja reguleerimise võimalus.
 
Valgustus
Kindlustage, et seal, kus tööülesannete täitmine nõuab head nähtavust, oleks olemas korralik valgustus. Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku päevavalgust. Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid varje ning ei pimestaks otse ega peegeldunult. Kui päevavalgus ei ole piisav, peavad välistingimustes paiknevad töökohad ja liikumisteed olema varustatud tehisvalgustusega. Vajaduse korral tuleb päikesevalguse sissepääsu piiramiseks ja pimestamise vältimiseks paigaldada akendele päikesesirmid.

Rohkem teavet töökoha sisevalgustuse kohta leiab tööelu portaali valgustuse teemalehelt.

Passiivne suitsetamine
Kindlustage, et väljatõmbeventilatsioon suitsetamisruumides oleks piisavalt tõhus, nii et suits ei leviks teistesse ruumidesse.

Lisateave sisekliima kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööruumide temperatuuri, ventilatsiooni, ruumide akustikat ja valgustust, on koondatud tööelu portaali sisekliima teemalehele.

Külastusi 3087, sellel kuul 3087

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks