Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toitlustusettevõtted ja baarid / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ja ei pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge läbi järgmised aspektid.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrand on libe või treppidel liigutakse ettevaatamatult. Risk on suurem siis, kui kannate näiteks kandikut klaaside või taldrikutega nii, et ei näe oma jalge ette. Ettevaatlik tuleb olla ka talvisel ajal õues teenindades.

Raskuste tõstmine
Õnnetusoht võib raskuste tõstmisel tekkida näiteks siis, kui ei teata, kuhu saabunud kaubad tuleks paigutada, või kui ei kasutata tõstmiseks ette nähtud abivahendeid. Samuti esineb õnnetusoht siis, kui tõstate köögis näiteks tuliseid katlaid või kannate nõusid kuumade toitudega.

Köögiriistad ja -masinad

Õnnetusoht köögiriistade, näiteks nugade ja masinate ning visplite ja viilutajate kasutamisel võib tekkida vale kasutamise või liigse kiirustamise korral. Palju õnnetusi juhtub ka külmunud liha lõikamisel. Väga ettevaatlik tuleb olla nuge ja masinate teravaid osi puhastades.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab , et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid igapäevatöös.
 
Toitlustusettevõtetes tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.


Töökoha heakord
Seadke kõikide ruumide korrastamiseks ja puhastustöödeks sisse kindel kord. Näiteks ei tohi liikumisteedel vedeleda esemeid ega toorainet. Kindlustage ka, et kui midagi läheb põrandale, pühitaks see kiiresti ära.

Töö planeerimine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud – näiteks kas on tarvis selgeid juhiseid kaupade vastuvõtuks või teavitada kõiki köögi töökorraldusest. Hoolitsege, et põrand oleks alati puhas ja poleks libe. Vajadusel kasutage libisemiskindlaid jalatseid.

Põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult seoses töödega, mida nad tegema hakkavad. Tagage, et kõik kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise vältimiseks.
 
Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama ja kehtestama reeglid, mis kindlustaksid, et töö tehakse ohutult ja vastutustundlikult. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemal ehele.

Külastusi 3612, sellel kuul 3612

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks