Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toitlustusettevõtted ja baarid / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist.
 
Kui tõstate, tõmbate või lükkate raskeid esemeid või töötate ebasobivas asendis, riskite valude tekkimisega kätes, kaelas, õlgades, seljas ja põlvedes. Kui te töötate ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskite liigesehaiguste väljakujunemisega. Liigeshaiguste väljakujunemise riski suurendab ka töö külmas ja tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Toitlustusettevõttes töötades võib olla vaja tõsta näiteks raskeid õlle- ja karastusjoogikaste, -vaate või suurtes pakendites toiduaineid, näiteks jahukotte. Raskuste tõstmine on ohtlikum, kui esemed tuleb ka käsitsi transportida, kui ruumi on ebapiisavalt või kui näiteks üksteise otsa laotakse rohkem kui viis õllekasti, nii et ülemised kastid asuvad õlakõrgusest kõrgemal.

Vaate ja kaste tõstetakse neid lattu paigutades või sealt välja viies, ka võib köögis olla vaja tõsta suuri kastruleid. Risk on suurem siis, kui kannate treppidest üles-alla suuri, raskeid või ebastabiilseid esemeid, näiteks kandikule asetatud pudeleid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd sobimatus tööasendis.
 
Kui töötate ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele ja kaelale. Nii võib see olla näiteks ettekandjatöö puhul. Kui peate suure osa tööpäevast kummarduma või selga painutama, näiteks köögis sööki valmistades, tekib selja ülekoormuse oht. 


Füüsiliselt koormav töö
Füüsiliselt koormavat tööd tehes sageneb pulss ja kiireneb hingamine. Kui see kestab lühikest aega, on see tervisele kasulik, kuid kui nii möödub suur osa teie igapäevatööst, riskite pikema aja jooksul tervisehäirete tekkimisega. Füüsiliselt koormav on näiteks ettekandja töö.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Kui töötate suurema osa päevast püsti seistes ja ühetaolisi liigutusi sooritades, näiteks nõusid pestes, on töö ühekülgne ja koormav.

Kui töötate suurema osa päevast ühetaolisi liigutusi sooritades, on töö ühekülgne ja korduv. Nii võib see olla näiteks suurköögis toiduainete ettevalmistamisel või portsjoniteks jagamisel.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutate raskuste transportimisel sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks lifte, rulltransportööre, kaldteid ja käsikärusid
  • planeerite ja korraldate töö nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • tagate, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagate, et ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • kohandate töökoha konkreetsele töötajale
  • tagate, et kõiki töötajaid juhendataks ja õpetataks õigeid abivahendeid ja töömeetodeid kasutama.

Raskuste tõstmine
Raskuste tõstmisel ja transportimisel tuleb kasutada sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks rulltransportööre või trepi- ja käsikärusid, samuti tuleb kindlustada, et töötajad saaksid nende kasutamiseks vajaliku väljaõppe. Veenduge, et liikumisteed oleksid vabad ja ühetasased ning neis ei oleks takistusi või ebatasasusi nagu näiteks augud põrandas. Planeerige ja korraldage töö nii, et ei oleks vaja kaupu rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saate vältida kindlustades, et töökoht oleks kohandatud konkreetsele töötajale. Ruumi peab olema piisavalt ja peate kasutama sobivaid abivahendeid. Inimesed on kasvult väga erinevad ja seepärast peab juhul, kui sama töökohta kasutab mitu inimest, olema töökohti (näiteks köögilaua taga) võimalik kiiresti kohandada konkreetsele töötajale. Esemed, mida kasutatakse sageli või mis on rasked või kuumad, tuleb paigutada sobivale kõrgusele. Enne uute seadmete ja inventari ostmist selgitage välja oma vajadused ning koostage neist nimekiri.

Füüsiliselt koormav töö
Planeerige töö nii, et füüsiliselt koormav töö vahelduks kergemate ülesannetega või puhkepausidega. Kui raskuste tõstmisega seotud tööd on palju, võivad probleemi lahendada ka tehnilised abivahendid ja alternatiivsed töömeetodid.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Probleeme ühekülgse ja koormava ning ühekülgse ja korduva tööga saate lahendada näiteks korraldades töö nii, et ülesanded päeva jooksul vahelduksid või tehtaks puhkepause. Tehnilised seadmed peavad olema kindlasti töökorras, et saaksite töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond ja töötempo.

Suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul peab tööandja võimaldama tööpäeva või töövahetuse jooksul töötajale tööaja hulka arvatavad vaheajad.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3502, sellel kuul 3502

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks