Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Tekstiili- ja paberitööstus / Nahaärritajad

Nahaärritajad

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Nahk kaitseb meid kahjulike välismõjude eest. Kui nahale langeb liiga suur koormus, nii et selle kaitsev rasvakiht kaob ja nahk ei jõua enam ise ennast parandada, tungivad näiteks allergiat tekitavad ained kergemini läbi naha. On ka kemikaale, millel on võime tungida läbi kõikide nahakihtide ja tekitada ekseemi. Ekseem väljendub selles, et nahk muutub kuivaks, punaseks ja sügelevaks. Sellele võivad tekkida väiksed vesivillid või vesitsevad lõhed.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates töö kahjulikkust nahale peab läbi mõtlema, kas puututakse kokku nahka ärritavate ainetega või töötatakse kinnastega.

Märg töö
Kui töötatakse veekindlate kaitsekinnastega või niiskete kätega rohkem kui umbes kaks tundi päevas on tegemist  nn „märja tööga”, mis võib nahka kahjustada. Suur osa tööga seotud ekseemidest ongi  põhjustatud just kinnastega töötamisest.

Nahka kahjustavad ained
Nahale kõige kahjulikumad ained on epoksiidid ja isotsüanaadid, mida sisaldavad erinevat tüüpi liimid ja teatud trükivärvid. Epoksiide sisaldavad tooted võivad tekitada nahaallergiat. Isotsüanaadid võivad kokkupuutel nahaga tekitada nahaallergiat ja allergilist astmat.

Akrülaadid ja teised ained UV-värvides ja -lakkides kahjustavad nahka ja võivad kutsuda esile allergilise astma.

Teatud värvained võivad tekitada kontaktallergiat ja ekseemi. Nahavaevusi võivad tekitada ka side-, kande- ja tasandusained.

Leelised ja happed võivad nahale või silma pritsides põhjustada raskekujulist söövitust.

Orgaanilised lahustid võivad tekitada  nahakahjustusi, sest need eemaldavad naha kaitsva rasvakihi, lihtsustades allergiat tekitavate ainete läbipääsu.

Pesuained võivad sisaldada orgaanilisi lahusteid, mis ärritavad nahka.

Tehke kindlaks, kas kemikaalid, mida töös kasutatakse, kuuluvad ohuklassi „Ärritav” või „Sööbiv”. . Kontrollige, kas ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis) on teavet selle kohta, et toode võib tekitada allergiat, mõjuda ärritavalt või söövitavalt.

Probleemide lahendamine

Ükskõik, kas nahaärrituse põhjuseks on töö niiskes keskkonnas või allergiat tekitavate ainetega, tuleb kokkupuudet ärritajatega piirata nii palju kui võimalik.

Kõigepealt tuleb uurida, kas nahka ärritavad ained saaks asendada ohutute või vähem ohtlikega. Kui see ei ole võimalik, tuleb uurida, kas tööprotsess oleks võimalik isoleerida suletud süsteemina ja kas seda oleks võimalik ventileerida. Viimase võimalusena tuleb kaaluda isikukaitsevahendite, näiteks kaitsekinnaste kasutamist.

Kui töötatakse kinnastega, tuleb pöörata erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Terved, puhtad ja kuivad kindad
On tähtis, et sobivad kindad oleksid kättesaadavad ja neid kasutataks õigesti. See tähendab, et kindad peavad olema seestpoolt terved, puhtad ja kuivad, et neid ei kantaks järjest kauem, kui on hädavajalik. Hea on kasutada  puuvillast aluskindaid.

Lahustid ja muud ained võivad imbuda läbi kinda, ilma et selles oleks auke. Küsige tuleb kindlaks teha,  millisest materjalist kindad sobivad konkreetse tööülesande täitmiseks  ja milline on kinnaste ohutu kasutamisaeg.

Puudrita kindad
Kui peab kasutama latekskindaid, peavad need olema ilma puudrita. Sageli saab nende asemel kasutada sünteetilisest ku mmist kindaid.

Kasutage külma vett
Käsi tuleb pesta jaheda veega ja korralikult kuivatada, kellad ja sõrmused tuleb töö ajaks ära võtta. Puhkepauside ajal ja töö lõppedes tuleb kätele kanda rasvast kreemi. Pidage meeles, et kreem ei asenda kindaid.

Lisateave nahaärrituste kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööd kemikaalide ja materjalidega ning piirnorme, on koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 2179, sellel kuul 2179

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks