Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Tekstiili- ja paberitööstus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada  keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja  töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks, et välja selgitada, kas ettevõttes on probleeme müraga, peab pöörama tähelepanu müra tugevusele  ja sellega kokkupuute ajale nii tööpäeva kui töönädala vältel.

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga suur, kui  ½–1 meetri kauguselt peab teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Mürakoormus on kõige suurem kudumisvabrikutes ning ettevõtetes, kus valmistatakse pitse, köisi, paelu ning töödeldakse pappi ja paberit.

Kõige intensiivsemat müra tekitavad ketrus- ja poolimismasinad, kudumis-, tikkimis-, silmuskudumis- ja punumismasinad ning  halvasti hooldatud masinad.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Eriti kahjulik on lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra), mis tekib näiteks stantsimisel.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena peab kinni pidama seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb võimalikult summutada  häiriv müra.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et töötajad puutuksid müraga kokku võimalikult vähe. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige tööd kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid. Seadke sisse juhtimiskabiin, kust töötajad saavad müratekitavate masinate tööd jälgida ja vajaduse korral ka juhtida.

Eraldage müra tekitavad masinad ja protsessid müratõketega. Eraldage mürarikkad tööd vaiksetest, jagades ruumid osadeks. 

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Ümbritsege müra tekitavad masinad helikindla kattega. Asetage masinate jalad vibratsiooni summutavale alusele, et müra ei leviks  hoone konstruktsioonidesse. Eraldage müra tekitavad masinad ja protsessid müratõketega.

Automaattelgedel saab helikindla kattega eraldada need piirkonnad, kus süstik tabab telgede ääri.

Punumismasinate müra saab summutada masina külge monteeritavate mürasummutavate katetega.

Hooldage masinaid korralikult. Masina osade õlitamine, reguleerimine ja puhastamine vähendab sageli masina poolt tekitatavat müra. Konstrueerige näiteks stantside matriitsid nii, et müra tekiks võimalikult vähe.

Ruumi akustika
Betoonist seinte ja lagedega ruumides on halb akustika. Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega.

Veel nõuandeid
Paljude masinate poolt tekitatavat müra võimendavad masinate kaaned, sirmid ja plaadid. Saate müra tunduvalt vähendada, kattes need helisummutava materjaliga.

Vähendage kompressorite ja paberiväljatõmbeseadmete tekitatavat müra, paigaldades need eraldi ruumi.

Saate vähendada ventilatsiooniseadmete poolt tekitatavat müra  riputades seadmed vibratsiooniisolaatoritele. Võite ka paigaldada kanalitesse mürasummutid. Ventilatsiooniseadmete poolt tekitatav müra peab olema vähemalt 10 dB(A) võrra madalam kui taustamüra.

Kasutage sisetranspordil vaikseid, elektrilisi sõidukeid. Põrandad peavad olema tasased, et vältida ülearuse müra tekkimist.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb alati kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 2983, sellel kuul 2983

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks