Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Tekstiili- ja paberitööstus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonnavaevuste tekkimist.

Kui tõstetakse, veetakse või lükatakse raskeid esemeid või töötatakse ebasobivas asendis, riskitakse pikema aja jooksul liigesehaiguste, nagu näiteks osteoartroosi väljakujunemisega. Samuti võib tekkida ägeda ülekoormussündroomi risk, näiteks  alaseljavalude näol. Valud õlgades, kaelas ja kätes võivad tekkida ka siis, kui tehakse monotoonset ja koormavat tööd, näiteks õmmeldakse, lõigatakse või tehakse muid töid käsitööriistadega, eriti kui töötatakse ebasobivas asendis, pikaajaliselt või kui töö on seotud vibratsiooniga. Ohtu võib suurendada töö tuuletõmme.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et välja selgitada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peab pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Tõstmine võib olla raske või ebamugav näiteks siis, kui tõstetakse paberi- ja papitooteid kaubaalustele ja neilt maha, käsitsetakse esemeid, nagu kangarullid, suured kangatükid ja kastid valmistoodetega või vahetatakse välja masinaosi. Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse väljasirutatud kätega, kui tõstetakse õlgadest kõrgemale, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud, näiteks tõstes esemeid põrandal seisvatele kaubaalustele või kastidesse. Olukorda võib raskendada see, kui tõsta ei saa ruumipuuduse tõttu  sobivas asendis, näiteks tooteid pakkides, laotöödel või toodete ladumisel kaubaveokitesse. Terviseprobleeme võib põhjustada nii korduv  tõstmine  või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid.

Raskuste tõmbamine ja lükkamine
Raskuste tõmbamine ja lükkamine võib olla koormav, kui käsitsi lükatavad kärud  on üle koormatud ja  teisaldatavad pakendid on väga rasked,. Tõmmates ja lükates on koormus suurem, kui töö toimub ebatasasel pinnal või kui kasutatakse liiga väikeste ratastega kärusid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Erinevad tööülesanded koormavad keha eri piirkondi erinevalt. Ülekoormuse oht kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis. Koormav võib olla töö kitsastes või piiratud liikumisvabadusega ruumitingimustes. Nii võib see olla näiteks paberit lõigates, köites või masinaid igapäevaselt hooldades.  

Õlgadele ja kaelale langeb eriti suur koormus, kui töötatakse väljasirutatud või õlgadest kõrgemale tõstetud kätega. Sellise asendi põhjuseks võib olla töö ebasobival kõrgusel või olukord, kus ei saa olla tööpinnale piisavalt lähedal.

Seljavaevuste tekkimise risk on suur, kui peab selga ettepoole või küljele painutama või pöörama, eriti kui seda tuleb teha sageli või sellises asendis tuleb püsida kaua. Nii võib see olla näiteks töötades pakkimislaua taga, mille kõrgust pole võimalik reguleerida.

Käed on koormatud, kui tööriistu või tootedetaile hoitakse  pikemat aega käes või kui pööratakse ja painutatakse randmeliigest, näiteks lõigates või õmmeldes raskemaid kangaid või suuremaid detaile. Töö on eriti koormav, kui selleks tuleb samal ajal kasutada jõudu või kui tööriistad tekitavad vibratsiooni.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Kui töötatakse suurema osa päevast sundasendis, näiteks tooteid pakkides, on töö ühekülgne ja koormav. Kui töötatakse sama tööriistaga ja ühetaoliste liigutustega, mis korduvad rohkem kui poole tööpäeva jooksul, on töö ühekülgn e ja korduv. Näiteks võib see olla seotud õmblemisega, toodete paigutamisega masinasse ja nende väljavõtmisega, toodete sorteerimise või töötlemisega.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

  • raske töö tegemiseks kasutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks kahvelkärusid
  • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • töö tegemiseks on piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • ühekülgne ja koormav töö vaheldub tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • tagate, et töö vahelduks pausidega või muu kehalise tegevusega, näiteks ettevõttes pakutavate tervist edendavate tegevustega
  • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetodite kasutamise väljaõppe.

Raskuste tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage raskuste tõstmiseks, lükkamiseks ja tõmbamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Tagage, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas tehnilisi abivahendeid, näiteks kraanasid või elektrilisi kahvelkärusid  tuleb kasutada. Töö tuleb kindlasti kavandada ja korraldada nii, et esemeid ei oleks vaja rohkem ümber tõsta kui hädavajalik.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid ja -liigutusi saab vältida, kui töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kui kasutatakse sobivaid töövahendeid ja abivahendeid. Inimesed on kasvult  erinevad ja seepärast võib olla tarvis kohandada  töötamiskoht ja töövahendid  konkreetsele töötajale  sobivaks. Enne uute seadmete ja inventari ostmist tuleb välja selgitada, millised on tegelikud vajadused.  Alati on kasulikum hankida reguleeritava kõrgusega töölauad ja  töötoolid.

Hankige sellised töövahendid, mis vähendavad vajadust teha tööd põlve- või  õlakõrgusel. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus. Vältida tuleb  sundasendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist kogu tööpäeva jooksul,  tööülesandeid tuleb vaheldada.

Ühekülgne töö,  korduv töö
Probleeme ühekülgse ja koormava ning ühekülgse ja korduva tööga saab lahendada näiteks tööd nii korraldades, et ülesanded päeva jooksul vahelduksid või tehtaks puhkepause. Tehnilised seadmed peavad kindlasti olema töökorras, et saaks töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist,  tööasendeid ja –liigutusi, on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 2400, sellel kuul 2400

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks