Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Teedeehitus ja pinnasetööd / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Müra võib kahjustada kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet.
Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, millega kaasneb kohin kõrvades. Sageli kurnab see haigus inimest psüühiliselt. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks, et välja selgitada müraga seotud probleeme, tuleb  tähelepanu pöörata müratasemele ja  sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad ja kas esineb  ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).


Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½ –1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist ka  siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Tugevat müra võivad teha näiteks lööktrellid (suruõhu-, elektri- ja hüdraulilised), buldooserid, plaatvibraatorid, teerullid, asfaldifreesid ja -lõikurid.

Paljud töötajad peavad töö ajal taluma ka pidevat liiklusmüra, mis suurendab koormust kuulmisorganitele veelgi.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Müra kahjulik toime on suurem, kui ette tuleb ka impulssmüra. Selline võib näiteks olla lööktrellide tekitatud müra.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena tuleb kinni pidada seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada allapoole piirnormi jääv häiriv müra võimalikult madalale tasemele.
 Kui asute müra vähendama, mõelge järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige töötamist kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.
Eraldage müra tekitavad masinad müratõkkega. Hooldage masinaid korralikult.
Paljusid masinaid saab muuta vähem müra tekitavateks. Ekskavaatorite mootorimüra saab summutada nt mürasummutava materjaliga või summuti ümberehitamisega. Juhikabiinis saab müra summutada heliabsorbeerivate materjalidega. Kompressorid saab kapseldada mürasummutava materjaliga kaetud kasti või eraldada teisaldatavate müratõkestavast materjalist seintega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb kasutada sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.


Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 2511, sellel kuul 2511

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks