Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Teedeehitus ja pinnasetööd / Kohtvibratsioon

Kohtvibratsioon

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Kui puutute kokku tugeva kohtvibratsiooniga, näiteks kasutades elektri või suruõhuga töötavaid käsitööriistu või juhtides ehitusmasinaid, on oht haigestuda vibratsioonitõppe.

Esimene märk vibratsioonitõvest on sõrmede „surin“ või tundetus. Pikema aja jooksul on  oht „valgete sõrmede” väljakujunemiseks. Haigus avaldub hoogudena, mille puhul sõrmed muutuvad valgeks, külmaks ja tundetuks. Haigushoogude tekkimist soodustab madal õhutemperatuur või töövahendi pinnatemperatuur. Kui sõrmed muutuvad tundetuks, on raske teha täpsust nõudvaid töid. „Valged sõrmed” suurendavad tööõnnetuste riski.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates vibratsiooniga seotud probleeme ettevõttes, peate üle vaatama kogu töökoha ja tööprotsessid. Kahjustuste risk sõltub  vibratsiooni tugevusest ja  kokkupuuteajast. Vibreerivate tööriistadega töötamine võib põhjustada probleeme, kui töötatakse lühemat aega tugevalt vibreerivate tööriistadega ja ka  siis, kui töötatakse pikemat aega vähem vibreerivate tööriistadega. Kahjustuste risk on suurem, kui töötate halvasti hooldatud või kulunud tööriistadega.
 
Vibratsiooniga seotud tööd on  lattvibraatoritega põrandate rajamine, töö lööktrellide, käsiketassaagide, vuugifreeside, naelapüstolite, meiselvasarate ja nurklihvijatega. Samuti  läbiviike raiudes, käsitsi asfalti lõhkudes, mahalaotatud liiva kinni tampides või sillutiskivide ja munakivide järelvibreerimisel. Paljusid neist tööriistadest hoitakse kahe käega, nii et vibratsioon mõjutab mõlemat kätt ja kogu keha.

Probleemide lahendamine

Kui kahtlustate vibratsiooniohtu, tuleb vibratsioonitaset  mõõta või hinnata. Täpsemad mõõtmised tuleb tellida akrediteeritud mõõtelaborilt.

Kui vibratsioon ületab  2,5 m/s2, tuleb rakendada abinõusid vibratsioonitaseme vähendamiseks. Piirnormi 5 m/s2 ei tohi mingil tingimusel ületada.

 Kui asute vibratsiooni vähendama, tuleks mõelda järgmistele aspektidele.

Tegevuskava
Töötage välja tegevuskava, mille eesmärgiks on vähendada töötajate kokkupuudet vibratsiooniga. Planeerige töö nii, et töötaja puutuks vibratsiooniga kokku võimalikult vähe.

Töövõtted ja tööriistad, millega kaasneb väiksem vibratsioon
Võtke kasutusele vähem vibratsiooni tekitavad töövõtted ja tööriistad ning hinnake, kas vibratsiooniga kokkupuutumise aega oleks võimalik lühendada.
 
Juba soetatud tööriistu on raske ümber kohandada. Tööriistade ostmisel pöörake tähelepanu vibratsioonitasemele.  Andmed vibratsioonitaseme kohta peavad olema esitatud tarnija antud kasutusjuhendis. Kontrollige tööriistade tehnilist korrasolekut kindlate ajavahemike tagant.
 
Kasutage lööktrelli asemel võimaluse korral saagimist, lõikamist, lõhkamist. Vähendage koormust, kinnitades lööktrelli vankrile või riputades üles.

Käepidemed ja kindad
Kasutage tööriistu, millel on vibratsiooni summutavad käepidemed. Kaitsekindad võivad summutada kõrgsagedusega vibratsiooni, kuid need vähendavad „valgete sõrmede” kujunemise riski siiski harva. Masinate juhtimine võib muutuda kindaid kasutades aga keerulisemaks.

Lisateave kohtvibratsiooni kohta

Vaata tööelu portaali vibratsiooni teemalehte.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord“.

Külastusi 3646, sellel kuul 3646

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks