Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Teedeehitus ja pinnasetööd

Teedeehitus ja pinnasetööd

__thumb_-2-teedeehitus 1.jpg __thumb_-2-teedeehitus 2.jpg

Juhend annab ülevaate mõnedest töökeskkonna enamlevinud probleemidest ja nende lahendustest teedeehituses ja pinnasetöödes.

Juhend puudutab näiteks järgmisi tööülesandeid:

 • tähiste, piirete jms püstitamine avariide ja kukkumise vältimiseks
 • pinnaseproovide võtmine ja ehitusala mahamärkimine
 • pinnasetööd – kaevetööd, mullakihtide eemaldamine, pinnase äravedu
 • kruusa, killustiku jms  kohalevedu ja laotamine
 • asfaldi panek ja teemärgistuse pealekandmine
 • teepiirete ja liiklusmärkide paigaldamine
 • kaablite, torude, raudteerööbaste, lamevaiade, kaevurakete jms käsitsemine
 • sillutisplaatide, -kivide jms paigaldamine
 • betoonivaluvormide püstitamine
 • betooni valamine
 • kanalisatsioonitorude paigaldamine

Juhend on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajatele, kes tegelevad töökeskkonnaga või on selle paremaks muutmisest huvitatud.  

 • Reegel: tööandja peab tagama töötajale ohutud ja tervislikud töötingimused ja töökeskkonna igas tööga seotud olukorras.

  Reegel: töötaja järgib töötamisel tööandja antud ohutusjuhiseid.

  Milline on hea töökeskkond?

  Heas töökeskkonnas on tagatud töötajate tervise ja töövõime säilimine ning edendamine,  töökorralduse ja töökultuuri arendamine sellises suunas, mis toetab tööohutust ja töötervishoidu, edendab ettevõttes positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda ja ladusat tööd, luues eelduse töö tootlikkuse suurendamiseks.

  Olenevalt erialast, valdkonnast ja töötajast võib hea töökeskkond olla erineva tähendusega. Näiteks heas töökeskkond ei põhjusta töötajal selja, kaela, õlavöötme või randmete vaevusi, töötajad ei ole stressis jne. 

  Probleemid ettevõtte töökeskkonnas võivad erineda juhendis kirjeldatutest. Loomulikult peate ka neile erisustele tähelepanu pöörama – nii igapäevatöös kui ka töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel. Samal ajal tuleb arvestada, et üks töökeskkonna puudujääk võib avaldada mõju teisele. Halb psühhosotsiaalne töökeskkond või ajapuudus võivad näiteks suurendada luu-lihaskonnavaevuste teket.

  Asbest töökeskkonnas

  Paljudes vanemates ehitistes leidub asbesti sisaldavaid materjale, nt katuse- või seinakatted, tihendid, isolatsioonikatted jms. Kui tööhoones avastatakse nö rabedat asbesti sisaldavaid kahjustatud materjale, mis võivad õhku eraldada asbestitolmu, peab tööandja viivitamata võtma tarvitusele abinõud töötajate asbestitolmuga kokkupuute vältimiseks.

  Rohkem teavet võib leida asbesti teemalehelt.

  Reegel: teavitage Tööinspektsiooni, kui lammutate,  rekonstrueerite, remondite või hooldate asbesti sisaldavaid konstruktsioone või eemaldate asbesti ehitisest, masinast või seadmest.

  Hoiatus: asbestitolm on kantserogeenne! Väldi asbestitolmu teket!

  Õigusakt: määrus „Asbestitööle esitatavad töötervis hoiu ja tööohutuse nõuded“.

  Teised töökeskkonnajuhendid

  Teatud tööülesannetega seoses võib tekkida vajadus tutvuda ka selliste juhenditega:

Külastusi 7380, sellel kuul 7380

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks