Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Religioossed asutused ja matuseteenindus / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab tööstressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine,  omavahelised konfliktid ja personali voolavus. Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonna haigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata psühhosotsiaalse töökeskkonna erinevaid elemente kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööl sotsiaalne toetus. Hinnates psüühilise töökeskkonnaga seotud probleeme, tuleb arvestada järgnevaid aspekte.

Suur töökoormus, vastuolulised või ebaselged nõudmised
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad seisneda näiteks selles, et ei jõuta oma tööülesandeid täita ja sellepärast kasvab tegemata tööde hulk. Niisuguses olukorras võivad sageli olla pastorid ja vikaarid.

Emotsionaalsed nõudmised
Religioossete institutsioonide ja matusebüroode töötajad peavad suhtlema pereliikme kaotuse tõttu kriisis olevate inimestega. Kui pole võimalik pakkuda abi ja toetust, mida inimesed soovivad või vajavad, võib see olla psüühiliselt väga koormav. Koormav võib olla ka see, kui töö nõuab inimeselt oma tegelike tunnete varjamist.

Vägivald, ähvardused või muud traumaatilised juhtumid
Suureks probleemiks võib olla kokkupuutumine vägivalla, ähvarduste, röövimise või muude väärtegudega, eriti kui viibite töökohal üksi. Füüsilist ja psüühilist vägivalda ning ähvardusi võib tulla ette, kui puutute kokku  uimasti- ja alkoholisõltlaste või psüühikahäiretega inimestega.

Kiusamine ja ahistamine
Tähelepanu peab pöörama sellele, kas asutuses esineb konflikte, mis on arenenud isiklikeks rünnakuteks ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on oluline,

  • et psühhosotsiaalne töökeskkond kaardistataks riskianalüüsis
  • et keskenduksite nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks iseenesestmõistetav osa ettevõtte argipäevast
  • et oleksite teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale olulised muudatused, nt tööülesannetes ja -korralduses
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi olenevalt probleemide iseloomust. Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomiseks tuleb pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töökoormuse kohandamine
Töökoormust kohandades tuleb arvestada olemasolevate erialaste, isiklike ja sotsiaalsete ressurssidega ning soovitud teeninduse tasemega. Vältige ka vastuolulisi nõudmisi ja kestvat kiirustamist.

Sotsiaalne toetus< br /> On äärmiselt tähtis, et psühhosotsiaalsele töökeskkonnale pööratakse tähelepanu pidevalt. Seda saab teha näiteks aidates määrata tööülesannete tähtsusjärjekorda, pakkudes töötajatele vajalikke ressursse, otsustusõigust ja arenguvõimalusi, konflikte oskuslikult lahendades ning väärtustades üleüldse töötajate rahulolu tööl. Töötajatel peab olema võimalus rääkida omavahel ja juhtkonnaga tööga seotud raskustest, eriti kui töötada tuleb üksi ja kui suhelda tuleb kriisiolukorras inimestega.

Vägivald ja ähvardused
Kindlustage, et kõigile oleksid jagatud selged, konkreetsed juhtnöörid, mida teha, kui neid ähvardatakse või tarvitatakse vägivalda. Töötage välja valmisolekuplaan, milles sisalduvad abinõud vägivalla ja ähvarduste ennetamiseks ning juhtnöörid, kuidas käituda, kui neid peaks siiski esinema. Kindlustage, et töötajad teaksid, kuidas toimida, kui ollakse töökohal üksi. Võimalik, et vajate suhtlemisoskuste, konfliktide ennetamise, konfliktilahendamise ja psüühilise kriisiabi alast täienduskoolitust.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Kindlustage, et personalipoliitika soosiks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja ahistamise. Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, tuleb asja kindlasti tõsiselt võtta ja vältida probleemi isikustamist. Kasutage ka konfliktilahendamist või lepitamist.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalse töökeskkonna teemalehele.

Külastusi 3692, sellel kuul 3692

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks