Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Religioossed asutused ja matuseteenindus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagada asutuses hea käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid.

Hinnates õnnetusriski töökohal, mõelge läbi võimalikud ohtlikud olukorrad. Eriti keskenduge järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine 
Raskuste käsitsi tõstmisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete esemete – nagu näiteks puhastusmasinate, katafalkide ja kirstude tõstmiseks või siis, kui abivahendeid ei kasutata. Õnnetusoht on suurem, kui töö tegemiseks ei ole piisavalt ruumi.

Käsitööriistad ja masinad
Õnnetusoht esineb ka käsitööriistade ja masinatega töötamisel. See võib tekkida näiteks siis, kui kasutatakse tööriistu valel otstarbel või kui need on halvasti hooldatud.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrandal vedeleb asju või treppidel liigutakse ettevaatamatult. Mõelge korralikult läbi ka see, kuidas vältida teede libedust talvel.

Probleemide lahendamine

Paljude õnnetuste ärahoidmiseks piisab tavapärasest ettevaatusest, töötajatele ohutute töömeetodite õpetamisest, põhjalikust juhendamisest ning tehniliste abivahendite kasutamisest. Võiks näiteks kehtestada korra tagamist puudutavad reeglid, näiteks kes ja kuidas peab koristama. Töötada tuleb mõistliku tempoga.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 2722, sellel kuul 2722

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks