Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Religioossed asutused ja matuseteenindus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Häiriv müra võib kahjustada kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetusoht kasvab ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selgitades välja müraga seotud probleeme tuleb pöörata tähelepanu müra tasemele, müraga kokku puutumise kestusele ja sellele, kas tuleb ette ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).

Pidev müra
Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui inimene peab taluma väga tugevat müra lühikest aega, kui ka siis, kui peab taluma nõrgemat müra pikemat aega.

Kõige tugevamat müra tekitab kirikukellade löömine ja helistamine ning müra tekitavate töövahendite, näiteks hekilõikurite, muruniidukite ja miniekskavaatorite kasutamine.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Eriti kahjulik on impulssmüra, mis tekib kellade löömisel.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena tuleb kinni pidada seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada kogu välditav häiriv müra.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige tööd kohtades, kus teised teevad mürarikkaid töid.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed ja tööriistad, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Hooldage masinaid korralikult. Masina osade korralik õlitamine, reguleerimine ja puhastamine võib masina tekitatavat müra sageli vähendada.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb alati kasutada sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Veel nõuandeid
Kellade helistamise ja löömisega seotud probleemi lahendab mehaaniline helistamine. Võite kella lüüa pika, allasuva korruseni viidud köie abil. Juhul, kui korrused on omavahel helikindlalt eraldatud, vähendab see tavaliselt helitugevust piisavalt. Sama kehtib ka siis, kui kella helistatakse mehaanilise vasara abil, mille köis juhitakse allasuvale korrusele.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3008, sellel kuul 3008

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks