Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Religioossed asutused ja matuseteenindus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist.

Kui töötatakse halvas tööasendis või kasutatakse töö tegemisel jõudu, näiteks tõstes, lükates ja tõmmates, võivad tekkida valud kaelas, õlgades ja seljas. Valud õlgades ja kaelas võivad tekkida ka ülestõstetud kätega töötades, näiteks hekke pügades ja koristades.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Õlgu ja käsi kõige rohkem koormavad tööasendid võivad olla seotud käsitsi kellahelistamisega, käsitsi labidate ja ämbrite abil haudade kaevamisega jne.

Ülestõstetud kätega töötamist või asendit, kus käed on kehast kaugele eemale või õlgade kõrgusel ette sirutatud võib põhjustada töö raskesti ligipääsetavates kohtades, näiteks haudu kaevates või hekke lõigates.

Selg ja kael on koormatud, kui kummardutakse ettepoole või pööratakse selga või kaela korduvalt või pikema aja jooksul, eriti kui tehakse samal ajal jõu kasutamist nõudvat tööd. See võib juhtuda näiteks tõstes raskeid või raskesti haaratavaid esemeid, näiteks kirste, katafalke, mullafreese, hekilõikureid ja trimmereid.

Ühekülgne ja koormav töö
Kui töötaja veedab suurema osa oma tööpäevast arvutiekraani ees, siis on tema tööasend ühekülgne ja koormav. Niisugune võib olla näiteks vikaaride töö. Ühekülgne ja koormav on töö siis, kui töötatakse suurema osa päevast sundasendis, sama töövahendiga ja ühetaoliste liigutustega, näiteks hekke lõigates ja põrandaid pestes.

Raskuste tõstmine ja teisaldamine (tõmbamine ja lükkamine)
Tõstmine võib olla raske või ebamugav näiteks töötades surnuaial, tõstes kirste, töövahendeid, sisseseadet ja materjale. Tõstmine võib olla ka ebamugav, kui koorem on raskesti haaratav või kui sellel puuduvad käepidemed, näiteks kui kastid, töövahendid ja kanistrid on paigutatud kõige alumisele riiulile või kitsasse hoiuruumi. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel või kaldpinnal, tasapinnaerinevuste korral, kui transpordivahenditel, näiteks katafalkidel on liiga väikesed või halvasti veerevad rattad, kui tehnilised abivahendid ei ole kaasaegsed, korralikult hooldatud või reguleeritud. Koormust suurendab ka see, kui vedades on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua pöörates tähelepanu järgmisele:

  • hoolitseda, et raskuste tõstmiseks ja muu jõu kasutamist nõudva töö puhul kasutataks sobivaid tehnilisi abivahendeid
  • tagada, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagada, et ühekülgne ja koormav töö vahelduks tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • hoolitseda, et töökoht oleks kohandatud konkreetsele töötajale
  • kindlustada, et kõiki töötajaid juhendatakse korralikult ja õpetatakse kasutama sobivaid abivahendeid ja töömeetodeid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida või nende kasutamist vähendada kindlustades, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ning kasutatakse sobivaid vahendeid ja inventari. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast peab olema võimalik kohandada seadmed ja inventar konkreetsele töötajale, näiteks peab orelipink olema stabiilne, kuid selle kõrgus ja kaugus klahvidest peab samal aj al olema lihtsalt reguleeritav. Enne uute seadmete ja sisseseade ostmist tuleb välja selgitada oma vajadused.

Tuleb hankida tööriistad ja -vahendid, mis lubavad teha tööd sobival kõrgusel, näiteks reguleeritavad kirjutuslauad. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Ühekülgne ja koormav töö
Probleemid ühekülgse ja koormava tööga tuleb enamasti lahendada mõeldes tervikule. Tehnilised seadmed peavad kindlasti olema töökorras, et saaks töötada sobivates tööasendites ja sobivate liigutustega, ilma liigse jõu kasutamiseta. Samuti tuleb töö korraldada nii, et töötajal oleks piisavalt vaheldust või puhkepause. Olulist rolli võivad mängida ka teised töökeskkonna probleemid, näiteks psühhosotsiaalne töökeskkond.

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Parim lahendus raskuste tõstmise, kandmise, tõmbamise ja lükkamisega seotud probleemidele, näiteks kirstude või töövahendite ümbertõstmisel, on kindlustada, et oleksid olemas sobivad tehnilised abivahendid ja et töötajaid õpetataks kasutama ohutuid töömeetodeid.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3207, sellel kuul 3207

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks