Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puidu- ja mööblitööstus / Nahaärritajad

Nahaärritajad

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Nahk kaitseb meid kahjulike välismõjude eest. Kui nahale langeb liiga suur koormus, nii et selle kaitsev rasvakiht kaob ja nahk ei jõua enam ise ennast parandada, tungivad allergiat tekitavad ained kergemini läbi naha. On ka kemikaale, millel on võime tungida läbi kõikide nahakihtide ja tekitada ekseemi. Ekseem väljendub selles, et nahk muutub kuivaks, punaseks ja sügelevaks. Sellele võivad tekkida väiksed vesivillid või vesitsevad lõhed.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates töö kahjulikkust nahale peab läbi mõtlema, kas puututakse kokku järgnevaga.

Märg töö 
Kui töötatakse niiskuskindlate kaitsekinnastega või käed on niiskes keskkonnas rohkem kui umbes kaks tundi päevas, on tegemist nn märja tööga. Suur osa töökeskkonnaga seotud ekseemidest on põhjustatud kinnastega töötamisest puidutoodete viimistlemisel.

Nahka kahjustavad ained
Puidutolm võib nahka ärritada ja kuivatada. Pikema aja jooksul võib see viia ekseemi tekkimiseni. Mõnikord võib puidutolm põhjustada ka nahaallergiat. Tolm kleepub kuumadele ja higistele kehapiirkondadele.

Kui töötatakse orgaaniliste lahustitega, näiteks pinnaviimistlusel, võivad nahaprobleemid kergesti tekkida. Teised nahka kahjustavad ained on epoksiid- ja UV-lakid (akrülaadid), mis tekitavad ka allergiat.

Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Tehke kindlaks, kas kemikaalid, mida kasutatakse, kuuluvad ohuklassi „Ärritav” ja on märgistatud riskilausega „Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust” , ohulausega „Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni”  või kas ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis) on teavet selle kohta, et toode võib tekitada allergiat, mõjuda ärritavalt või sööbivalt.

Nahakahjustusi võivad põhjustada ka muud ained peale nende, mis on märgistatud kui „Sööbiv” või „Ärritav”. Ka ained, mis kuuluvad teistesse ohuklassidesse, võivad tekitada nahaprobleeme. Näiteks kannavad paljud lahustid märgistust „Väga tuleohtlik”. Need võivad eemaldada naha loomuliku rasvakihi ja põhjustada naha kuivamist, punetust ja ärritust, mis võib viia ekseemini. Paljud sellised lahustid on märgistatud riskilausega  „Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist” .

Värvid, lakid ja liimid on märgistatud MAL-koodiga (värvikoodiga). 3- või 5-ga lõppev kood tähendab enamasti, et toode võib tekitada allergiat.

Ka paljud ohumärgistuseta materjalid võivad teatud oludes tekitada nahaprobleeme. Näiteks on üldiselt teada, et naha pikaajaline kokkupuude mineraalõliga võib tekitada ekseemi.

Probleemide lahendamine

Ükskõik, kas nahaärrituse põhjuseks on töö niiskes keskkonnas, töö allergiat tekitavate ainetega või töö käigus tekkiv tolm, tuleb kokkupuudet ärritajatega piirata nii palju kui võimalik. Kõigepealt tuleb uurida, kas nahka ärritavad ained ja protsessid on võimalik asendada ohutute või vähem ohtlikega. Kui see ei ole võimalik, tuleb uurida, kas protsess oleks võimalik isoleerida suletud süsteemina ja kas seda oleks võimalik ventileerida. Viimase võimalusena tuleb kaaluda isikukaitsevahendite, näiteks kaitsekinnaste kasutamist.

Kui töötatakse kinnastega, tuleb pöörata erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Terved, puhtad ja kuivad kindad
On tähtis, et sobivad kaitsekindad oleksid töötajale kättesaadavad ja neid kasutataks õigesti. See tähendab, et kindad peavad olema seestpoolt terved, puhtad ja kuivad, et neid ei kantaks kauem, kui hädavajalik. Hea on kasutada ka puuvillaseid aluskindaid.

Puudrita kindad
Kui peab kasutama latekskindaid, peavad need olema ilma puudrita. Sageli saab nende asemel kasutada sünteetilisest kummist kindaid.

Kasutage külma vett
Käsi tuleb pesta jaheda veega ja korralikult kuivatada, kellad ja sõrmused tuleb töö ajaks ära võtta. Puhkepauside ajal ja töö lõppedes tuleb kätele kanda rasvast kreemi. Pidage meeles, et kreem ei asenda kindaid.

Lisateave nahaärrituste kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööd kemikaalide ja materjalidega ning piirnorme, on koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3459, sellel kuul 3459

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks