Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puidu- ja mööblitööstus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Müra võib kahjustada kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks et leida, kas ettevõttes on probleeme müraga, tuleb mõõta müra tugevust  ja määrata töötaja müraga kokkupuute aeg  nii tööpäeva kui töönädala vältel.

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui ½–1 meetri kauguselt peab teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui  tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Üks suurimaid müraallikaid on puidu töötlemine masinatega. Müra tekitavad kiiresti pöörlevad tööriistad, ühelt tasapinnalt teisele kukkuvad esemed, üksteist rammivad esemed, suruõhk pneumaatilistes süsteemides ja ventilatsioonisüsteemid.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Kahjulik on lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra). See võib tekkida näiteks löökide puhul, esemete kokkupõrkel, surve all oleva õhu väljapääsemisel, töötades klambri- ja naelapüstoliga.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena peab kinni pidama seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleks võimalikult summutada häiriv müra.

Asudes müra vähendama tuleb mõelda järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Müraallikad tuleb summutada, muust töökeskkonnast eraldada või paigutada eraldi ruumidesse. Hooldage masinaid korralikult. Paigutage müraallikate ja tööala vahele müratõkked.

Ruumi akustika
Betoonist seinte ja lagedega ruumides on halb akustika. Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik  summutada, tuleb  kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 2584, sellel kuul 2584

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks