Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puidu- ja mööblitööstus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonnavaevuste tekkimist.

Kui tõstetakse, veetakse või lükatakse raskeid esemeid, töötatakse ebasobivas asendis või kitsas ruumis, riskitakse valude tekkimisega seljas, õlgades, kätes või põlvedes. Valud õlgades, kaelas ja kätes võivad tekkida ka siis, kui töötatakse käsitööriistadega, eriti kui ollakse ebasobivas asendis, töö on pikaajaline või sellega kaasneb vibratsioon.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, tuleb tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Kui teisaldatakse või tõstetakse ehitusmaterjale või toorainet, paigaldatakse või monteeritakse uksi ja aknaid, võib tõstmine olla raske või ebamugav. Raskuste tõstmine võib põhjustada ka vigastusi. Tõstmine võib olla raske või ebamugav näiteks järgmistel juhtudel:

 • detailide paigutamine masinasse ja sealt väljavõtmine
 • toodete konveierile ülesriputamine ja sealt mahavõtmine värvimisosakonnas
 • detailide käsitsemine toodete monteerimisel, näiteks klaasimistöödel
 • toodete laadimine kaubaalustele
 • pakkimine ja laotööd, sealhulgas toodete laadimine kaubaautodele.

Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse sirgete kätega, kui tõstetakse kõrgemale kui õlakõrgus või kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud. Asja teeb halvemaks see, kui ruumipuuduse tõttu ei ole võimalik tõsta sobivas asendis.

Raskuste tõmbamine ja lükkamine
Raskuste tõmbamine ja lükkamine võib olla koormav, kui kärud on rasked, kui nendega käte jõul manööverdamine nõuab pingutust või esemete lükkamisel ja tõmbamisel mööda rullteed. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal või kui kasutatakse liiga väikeste ratastega vahendeid. Koormust võib suurendada ka see, kui sisetranspordi käigus on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis.

Kui töötatakse ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele. Põhjuseks võib olla töö ebasobival kõrgusel või kui ei saa olla tööpinnale piisavalt lähedal.

Seljale või kaelale langeb suur koormus, kui kummardutakse või pööratakse selga palju kordi järjest või pikema aja jooksul.

Käed on koormatud, kui peab hoidma tööriistu või tootedetaile käes või kui pööratakse ja painutatakse randmeliigest, näiteks pahteldades ja lihvides. Töö on eriti koormav, kui peab samal ajal kasutama jõudu või tööriistad tekitavad vibratsiooni, näiteks monteeritavate liistude, manuste jms kinnisurumisel. Liikumisvabadust piirab töö kitsastes ruumides.

Füüsiliselt koormav töö 
Füüsiliselt koormavat tööd tehes sageneb pulss ja kiireneb hingamine. Kui see kestab lühikest aega, on see tervisele kasulik, kuid kui nii möödub suurem osa tööpäevast, riskitakse pikema aja jooksul tervisehäirete tekkimisega. Füüsiliselt koormav töö on näiteks  materjalide teisaldamine.

Ühekülgne töö, korduv töö
Kui töötatakse suurema osa päevast masinate taga sundasendis, sama töövahendiga või ühetaoliste liigutustega, on töö ühekülgne ja korduv. Näiteks võib see olla seotud detailide paigutamisega masinatesse või nende väljavõtmisega, lamellide sorteerimisega, toodete lakkimise või värvimisega pritsimise teel või toodete töötlemisega.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

 • raske töö tegemiseks kasutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid
 • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
 • töö tegemiseks on piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
 • ühekülgne ja koormav töö vaheldub tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
 • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
 • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetodite kasutamise väljaõppe.

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage tõstmiseks, tõmbamiseks ja lükkamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Need võivad näiteks olla kraanad, liftid ja kahvelkärud. Hoolitsege, et kõik töötajad saavad põhjaliku juhendamise, kuidas tehnilisi abivahendeid tuleb kasutada. On oluline, et töö oleks planeeritud ja korraldatud nii, et ei tekiks vajadust esemeid rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik. 

Tagage, et liikumisteed oleksid puhtad ja ühetasased.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida, kui töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kasutatakse sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast võib olla vajalik kohandada seadmeid ja inventari konkreetsele kasutajale. Enne uute seadmete ja inventari ostmist tuleb välja selgitada, millised on tegelikud vajadused.

Hankige tööriistad ja seadmed, mis vähendavad vajadust teha tööd põlve- ja õlakõrgusel, näiteks kahvel- ja vaakumtõstukid. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus. Piirake sundasendis ja ühekülgsete liigutustega tööd, täites vaheldumisi erinevaid tööülesandeid. 

Füüsiliselt koormav töö
Planeerige töö nii, et füüsiliselt koormav töö vahelduks kergemate ülesannetega või puhkepausidega. Kui materjalide tõstmisega seotud tööd on palju, võivad probleemi lahendada ka tehnilised abivahendid ja alternatiivsed töömeetodid.

Ühekülgne ja koormav või ühekülgne ja korduv töö
Probleeme ühekülgse ja korduva tööga saab lahendada näiteks korraldades töö nii, et ülesanded päeva jooksul vahelduksid või et tehtaks puhkepause. Tehnilised seadmed peavad olema kindlasti töökorras, et saaks töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist,  tööasendeid ja –liigutusi, on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 4048, sellel kuul 4048

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks