Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puhastustööd / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused ja tagada ettevõttes hea käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge läbi järgmised aspektid.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrandal on segadus või kui see on libe. Kukkuda võite ka ettevaatamatult treppidel liikudes või seistes redelil töötades. Sageli juhtub õnnetusi kiirustamisel või millegi käes kandmisel

Raskuste tõstmine
Raskuste teisaldamisel võib õnnetusi juhtuda näiteks siis, kui raske käru takerdub ebatasasel pinnal.

Masinad ja tööriistad
Õnnetusoht masinate ja tööriistade kasutamisel võib tekkida näiteks kokkupuutel teravate osadega, mis võivad põhjustada torke- ja lõikehaavu. Seda võib juhtuda näiteks masinaid puhastades ja pesu sorteerides.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Puhastusteenuste valdkonnas tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüsist peab selguma, millised meetmeid on vaja rakendada ohutuse tagamiseks – näiteks tõkestada teatud alad, paigaldada pesumasinatele ja trummelkuivatitele valel ajal avamist takistavad lukud, masinate ja kärude regulaarne ülevaatamine.
Põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevatöös oluline koht. Töötajaid tuleb enne tööülesannete täitmise alustamist põhjalikult juhendada – ja kontrollida, kas juhendamisest on aru saadud.

Töökoha heakord
Seadke kogu territooriumi korrastamiseks sisse kindel kord – näiteks ei tohi teedel ja jalgradadel olla ladustatud esemeid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.
 
Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 1320, sellel kuul 1320

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks