Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Põllumajandus, metsandus ja kalandus / Üldvibratsioon

Üldvibratsioon

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Sõidukit või masinat juhtides võib kokku puutuda vibratsiooniga, mis mõjub kogu kehale kahjustades ennekõike selgroogu.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates ettevõtte üldvibratsiooniga seotud probleeme, tuleb üle vaadata kogu töökoht.

Kui kasutatakse sõidukeid, mille üldvibratsioonitase on kasutusjuhendi järgi kõrgem kui 0,5 m/s2, peate teostama täpsema analüüsi. Kahjustuste riski mõjutab nii vibratsiooni tugevus kui ka vibratsiooniga kokkupuute aeg. Kahjustusi võivad tekitada nii tugevalt vibreerivad sõidukid, mida kasutatakse lühemat aega, kui ka nõrgema vibratsiooniga sõidukid, mida kasutatakse pikemat aega. Mida rohkem puhkepause, seda väiksem risk. 

Kahjustuste risk on suurem, kui töötatakse külmas õhus, sundasendis või kui peab tihti selga pöörama. Kahjustuste riski suurendab ka rappumine, mille põhjuseks võib näiteks olla ebatasane pinnas.

Ohtu võivad põhjustada järgmised olukorrad:

  • sõidukil on halb vedrustus või ebamugav ja kulunud iste
  • pikemaajaline sõitmine ebatasasel pinnal
  • sõitmine suurel kiirusel.

Kõige suurema vibratsiooniga seotud töö põllumajanduses on äestamine, aga ka kündmine, peedikoristus ja pritsimine.

Kõige suurema vibratsiooniga seotud masinad ja protsessid metsanduses on oksapurustajad, raie- ja väljaveomasinad ning hakkepuidu väljavedu.

Kõige suurema vibratsiooniga seotud masinad ja protsessid maastikuehitusel on rataslaadurid, aiatraktorid, mulla ja kivide vedu laaduritega ning teede puhastamine traktoritega.

Probleemide lahendamine

Kui kahtlustate vibratsiooniohtu, tuleb lasta vibratsioonitaset mõõta või hinnata.
Kus võimalik, tuleb kinni pidada seadusega kehtestatud vibratsiooni meetmete rakendusväärtusest 0,5 m/s2. Päevase kokkupuute piirnormi 1,15 m/s2 ei tohi mingil juhul ületada. Kui asute vibratsiooni vähendama, tuleks mõelda järgmistele aspektidele.

Aluspind 
Tuleb valida teeoludele sobiv kiirus.

Väiksemat vibratsiooni tekitavad sõidukid 
Juba soetatud masinaid on raske kohandada - seega ostke edaspidi väikseimat vibratsiooni tekitavad sõidukid. Tarnijapoolses kasutusjuhendis peavad olema esitatud andmed vibratsiooni kohta.

Tuleb regulaarselt kontrollida, kas sõiduki vedrustus on korras ja rehvirõhk sobiv.

Vibratsiooni summutav iste
Kasutage sõiduki jaoks sobivat vibratsiooni summutavat istet. Saadaval on uut tüüpi istmeid, mille puhul vibratsioonitase on tunduvalt madalam. Juhi selg pea olema korralikult toetatud olenevalt liigutustest, mida ta peab tegema. Istet peab olema lihtne reguleerida nii edasi- tagasisuunas kui ka seljatoe kaldenurga suhtes. Võimaluse korral peaks reguleeritav olema ka istme nimmepiirkonda toetav osa. Reguleerige ka rool ja juhtkangid juhile sobivaks.

Piirake vibratsiooniga kokkupuutumise aega
Kui vibratsiooni ei ole võimalik summutada, tuleb vähendada aega, mille kestel juht peab vibratsiooniga kokku puutuma.

Lisateave üldvibratsiooni kohta

Valik materjalidest on koondatud tööelu portaali vibratsiooni teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töö keskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord“.

Külastusi 3633, sellel kuul 3633

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks