Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Põllumajandus, metsandus ja kalandus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetusoht kasvab ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, millega kaasneb helin või kohin kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigus inimest psüühiliselt. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks, et välja selgitada müraga seotud probleeme, tuleb  tähelepanu pöörata müratasemele ja  sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad ja kas esineb  ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).

Pidev müra 
Kui teie töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½–1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Kõige tugevam müra on seotud vanemate ilma juhikabiinita kombainide ja traktoritega, heliisolatsioonita juhikabiiniga põllutöömasinatega ja suuremate metsatöömasinatega. Tugevat müra tekitavad ka vasarveskid, viljapuhurid, sisepõlemismootorid ja hüdraulilised süsteemid. Mehaanilist müra võivad tekitada ka näiteks halvasti hooldatud potistusmasinad ning mitmesugused põllumajanduslikud haakeriistad, näiteks teatud järelveetavad pritsid, külvikud ja sõnnikulaotajad. Samuti tekitavad müra käsitööriistad nagu ketaslõikurid, võsasaed, puiduhakkurid ja mootorsaed. Väga vali müratase on ka sealautades.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Müra kahjulik toime on suurem, kui ette tuleb ka impulssmüra. See võib olla seotud näiteks poltpüstolite kasutamisega.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena peate kinni pidama seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada allapoole piirnormi jääv häiriv müra võimalikult madalale tasemele.
Kui asute müra vähendama, mõelge järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige tööd kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid.

Paigutage müra tekitavad masinad ja seadmed, näiteks vasarveskid ja valtspingid, ruumidesse, kus need töötajaid võimalikult vähe häirivad. Vältige töötavate masinate juures viibimist.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõketega. Hooldage masinaid korralikult. Näiteks vahetage välja ekskavaatori juhikabiini kulunud amortisaatorid ja tihendage juhikabiinid ja aknad.

Ruumi akustika
Betoonist seinte ja lagedega ruumides on halb akustika. Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega.

Kuulmiskaitsevahendid 
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb kasutada sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud Tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3247, sellel kuul 3247

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks