Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Põllumajandus, metsandus ja kalandus / Kohtvibratsioon

Kohtvibratsioon

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Kui puututakse kokku tugeva kohtvibratsiooniga, näiteks kasutades elektrilisi või bensiinimootoriga käsitööriistu või juhtides masinaid, on oht haigestuda vibratsioonitõppe.

Esimene märk vibratsioonitõvest on sõrmede „surin“ või tundetus. Pikema aja jooksul on  oht „valgete sõrmede” väljakujunemiseks. Haigus avaldub hoogudena, mille puhul sõrmed muutuvad valgeks, külmaks ja tundetuks. Haigushoogude tekkimist soodustab madal õhutemperatuur või töövahendi pinnatemperatuur. Kui sõrmed muutuvad tundetuks, on raske teha täpsust nõudvaid töid. „Valged sõrmed” suurendavad seega tööõnnetuste riski.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates vibratsiooniga seotud probleeme, peate üle vaatama kogu töökoha ja tööprotseduuri. Juhul kui kasutatakse tööriistu või masinaid, mille kasutusjuhendis märgitud vibratsioonitugevus on suurem kui 2,5 m/s2, tuleb viia läbi täpsem analüüsi. Kahjustuste risk sõltub  vibratsiooni tugevusest ja  kokkupuuteajast. Vibreerivate tööriistadega töötamine võib põhjustada probleeme, kui töötatakse lühemat aega tugevalt vibreerivate tööriistadega ja ka siis, kui töötatakse pikemat aega vähem vibreerivate tööriistadega. Kahjustuste risk on suurem, kui töötatakse halvasti hooldatud ja kulunud tööriistadega, näiteks mootorsaega, mille kett on valesti teritatud.

Kõige tugevamat vibratsiooni tekitavad mootorsaed, võsalõikajad, muruniidukid ja mullafreesid. Sageli tekitavad vibratsiooni ka halvasti tasakaalustatud mootorid ning kõverad ja tasakaalustamata lõiketerad. 

Probleemide lahendamine

Kui kahtlustate vibratsiooniohtu, tuleb vibratsioonitaset  mõõta või hinnata. Täpsemad mõõtmised saab tellida akrediteeritud mõõtelaborilt.

Kus võimalik, tuleb kinni pidada seadusega kehtestatud vibratsiooni meetmete rakendusväärtusest 2,5 m/s2. Piirnormi 5 m/s2 ei tohi mingil tingimusel ületada.

Kui asute vibratsiooni vähendama, tuleks mõelda järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Töö tuleb kavandada selliselt, et töötajad puutuksid vibratsiooniga kokku võimalikult vähe.

Töövõtted ja -seadmed, millega kaasneb väiksem vibratsioon
Võtke kasutusele vähem vibratsiooni tekitavad töövõtted ja tööriistad ning hinnake, kas vibratsiooniga kokkupuutumise aega oleks võimalik lühendada.

Juba soetatud masinaid on raske ümber kohandada. Ostke seetõttu edaspidi väikseimat vibratsiooni tekitavad seadmed. Andmed vibratsioonitaseme kohta peavad olema esitatud seadme kasutusjuhendis. Kasutage vibratsiooni summutavate käepidemetega tööriistu.

Kontrollige regulaarselt tööriistade tehnilist korrasolekut. Kindlustage, et vibratsioonisummutid masina ja käepideme vahel oleksid töökorras. Puhastage pöörlevaid masinaosi regulaarselt, et vibratsiooni vähendada.

Piirake vibratsiooniga kokkupuutumise aega
Kui vibratsiooni ei ole võimalik summutada, tuleb lühendada kokkupuuteaega.

Kindad
Kindad võivad summutada kõrgsagedusega vibratsiooni, kuid need vähendavad „valgete sõrmede” väljakujunemise riski siiski harva. Masina juhtimine muutub kindaid kasutades keerulisemaks.

Lisateave kohtvibratsiooni kohta

Valik materjalidest on koondatud tööelu portaali vibratsiooni teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded v ibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord“.

Külastusi 2302, sellel kuul 2302

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks