Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus / Üldvibratsioon

Üldvibratsioon

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Sõidukit või töömasinat juhtides võib puutuda kokku vibratsiooniga, mis mõjub kogu kehale ja võib kahjustades ennekõike selgroogu.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates ettevõtte üldvibratsiooni esinemist tuleb üle vaadata kogu töökoht. Kui kasutatakse sõidukeid, mille vibratsioonitase on kasutusjuhendi järgi kõrgem kui 0,5 m/s2, tuleb läbi viia täpsemad mõõtmised. . Kahjustuste riski mõjutab nii vibratsiooni tugevus kui ka vibratsiooniga kokkupuute aeg. Kahjustusi võivad tekitada nii tugevalt vibreerivad sõidukid, mida kasutatakse lühemat aega, kui ka nõrgema vibratsiooniga sõidukid, mida kasutatakse pikemat aega. Mida rohkem puhkepause, seda väiksem tervisekahjustuse risk.

Kahjustuste risk on suurem, kui vibreerival seadmel töötatakse sundasendis või kui peab sageli selga pöörama. Kahjustuste riski suurendab ka sõiduki rappumine, mille põhjuseks võib näiteks olla ebatasane pinnas.

Terviseriski võivad põhjustada järgmised olukorrad:

  • sõidukil on halb vedrustus või ebamugav ja kulunud iste
  • pikemaajalised sõidud ebatasasel pinnal
  • sõitmine suurel kiirusel.

Ohustatud töötajad on näiteks need, kes töötavad tootmisliinil betoonivibraatori lähedal, kahveltõstuki juhid ja kraanajuhid.

Probleemide lahendamine

Kui kahtlustate, et  vibratsioonitase ületab lubatu, tuleb lasta vibratsioonitaset mõõta või hinnata. Kus vibratsioon ületab  0,5 m/s2,tuleb rakendada vibratsioonitaset vähendavaid abinõusid. Päevase kokkupuute piirnormi 1,15 m/s2 ei tohi mingil juhul ületada.

Vibratsiooni vähendamisel tuleb  mõelda järgmistele aspektidele.

Aluspind
Valige teeoludega sobiv kiirus. Püüdke võimaluste piires valida selline liikumistee, et välditaks sõitmist üle kanalisatsioonikaante, läbi aukude, , üle „lamavate politseinike” jms. Erilist tähelepanu pöörake nende teelõikude seisukorrale, millel sõidetakse sageli.

Väiksemat vibratsiooni tekitavad sõidukid
Juba soetatud sõidukeid on raske kohandada, välja arvatud juhiistme vahetusega. Uute sõidukite ostmisel tuleb valida väikseimat vibratsiooni tekitavad sõidukid. Tarnija peab kasutusjuhendis peavad olema andmed sõiduki  vibratsiooni kohta.

Kontrollige reeglipäraselt, kas sõiduki vedrustus on korras ja rehvirõhk sobiv.

Vibratsiooni summutav iste
Kasutage sõidukis vibratsiooni summutavat istet. Saadaval on uusi sõidukeid ja uut tüüpi istmeid, mille puhul vibratsioonitase on tunduvalt madalam. Hoolitsege, et juhi selg oleks korralikult toetatud olenevalt liigutustest, mida ta peab tegema.

Istet peab olema lihtne reguleerida nii edasi- kui ka tagasisuunas, seljatoe kaldenurga suhtes ning vastavalt juhi kaalule. Võimaluse korral peaks reguleeritav olema ka istme nimmepiirkonda toetav osa, sest korralik nimmepiirkonna toetamine on eriti oluline. Juhiiste peab olema pööratav.

Piirake vibratsiooniga kokkupuutumise aega
Kui vibratsiooni ei ole võimalik summutada, tuleb vähendada aega, mille kestel peab juht vibratsiooniga kokku puutuma.

Lisateave üldvibratsiooni kohta

Valik materjalidest on koondatud tööelu portaali vibratsiooni teemalehele.

Külastusi 2987, sellel kuul 2987

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks