Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks et leida, kas on probleeme müraga, peab pöörama erilist tähelepanu müratasemele ja sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad.

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peab ½–1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Suurimate müraprobleemidega töökohad asuvad klaasi-, betooni-, tellise- ja mineraalvillatööstuses ning on seotud kipsi valmistamise ja kiviraiumisega. Kõige intensiivsemad müraallikad ja kõige mürarikkamad protsessid on betooni vibreerimine ja rakiste demonteerimine, vormide ehitamine ja puhastamine, betooni- ja savisegumasinad, talade valmistamine, telliste ladumine, automaatjaamad, telliste ja betooni paigutamine kaubaalustele, kedra vahetamine mineraalvilla tootmisel, mineraalvilla ja ehituskivide lõikamine, siinhulgas vesilõikamine, masinamüra üldiselt, tootmis- ja ventilatsiooniseadmed, pudelite valmistamise masinad klaasitööstuses.

Suured müraprobleemid on ka ettevõtetes, kus töötatakse plastivaluga. Kõige tugevamad müraallikad on mootorid, hüdraulilised süsteemid ja pumbad, turbulentse õhuvooluga õhukanalid (näiteks kui kanalitel on järsud pöörded) ja teised reguleerimisventiilidega torustikud. Müra võivad tekitada ka kompressorid, samuti linttransportöörid, rulltransportöörid, pakkeseadmed ja kaubaalustele laadijad.

Torustikud ning põranda või seina külge kinnitatud masinad ja mootorid võivad tekitada müra, mis tungib läbi terve hoone.

Väga ebameeldivat kõrget heli võib tekitada ultrahelikeevitus.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Müra on kahjulik ka siis, kui puututakse kokku lühiajalise väga tugeva müraga (impulssmüraga). Impulssmüra võivad tekitada suruõhuga juhitavad ventiilid ja silindrid, samuti kokkupõrkavad või vastu kõvu servi löövad esemed.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena peab kinni pidama seadusega kehtestatud mürataseme piirväärtusest 85 dB(A) ja impulssmüra piirväärtusest 137 dB(C). Lisaks sellele tuleks vähendada summutada ka  häiriv müra.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et töötajad puutuksid müraga kokku võimalikult vähe. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige pikemaajalist töötamist kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid. Seadke sisse kabiin, kust saab müratekitavate masinate tööd juhtida.

Kasutage müratekitava töö muudest töödest eralda miseks vaheseinu, teisaldatavaid müratõkkeid või raskeid kardinaid. Paigutage kompressorid eraldi ruumi ja summutage  ventilatsiooniseadmetest lähtuv  häiriv müra.

Automatiseerige talade tootmine nii suures ulatuses kui võimalik. Eriti puudutab see protsessi kõige mürarikkamat osa, see tähendab kivide ja metalli tahumist ning betooni segamist. Kui automatiseerida ei ole võimalik, peavad need tööprotsessid toimuma eraldatud ruumides.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõkkega. Asetage masinate jalad vibratsiooni summutavale materjalile, et müra ei leviks  hoone konstruktsioonidesse. Hooldage masinaid korralikult.

Ruumi akustika
Betoonist seinte ja lagedega ruumides on halb akustika. Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müra on liiga tugev  ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb alati kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

Veel nõuandeid
Vältige ventilatsioonisüsteemide järske pöördeid, et müra oleks väiksem.

Summutage linttransportööri jms seadmete müra müratõketega või seadistades selle võimalikult aeglaseks. Kindlustage, et esemed ei kukuks lintidele müra tekitaval viisil.

Katke transportööride rullid ja küljed kummi või muu mürasummutava materjaliga.

Kindlustage, et õhkjuhitavatel ventiilidel ja silindritel oleks õhu väljapääs varustatud mürasummutava filtriga. 

Summutage alati suruõhudüüside tekitatud müra. Mürasummutav düüs on varustatud suure hulga väikeste aukudega, erinevalt tavalisest düüsist, millel on ainult üks auk.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3686, sellel kuul 3686

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks