Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus / Kohtvibratsioon

Kohtvibratsioon

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Kui puututakse kokku tugeva kohtvibratsiooniga, näiteks kasutades elektri või suruõhuga töötavaid käsitööriistu, on oht haigestuda vibratsioonitõppe. Sõidukite rooli ja juhtimiskangide vibratsioon on harva nii tugev, et see võiks olla vibratsioonitõve põhjuseks.

Esimene märk algavast vibratsioonitõvest on sõrmede surin või tundetus. Pikema aja jooksul on oht „valgete sõrmede” sündroomi  väljakujunemiseks. Selle haiguse puhul muutuvad sõrmed  valgeks, külmaks ja tundetuks. Haiguse tekkimist soodustab madal temperatuur. Kui sõrmed muutuvad tundetuks, on raske teha täpseid liigutusi nõudvaid töid.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et välja selgitada, kas ettevõttes on probleeme üldvibratsiooniga, peab üle vaatama kogu töökoha. Kui kasutatakse tööriistu, mille vibratsioonitase on kasutusjuhendi järgi kõrgem kui 0,5 m/s2, peab teostama täpsema analüüsi. Kahjustuste risk sõltub vibratsiooni tugevusest ja kokkupuuteajast. Riski võivad tekitada nii tugevalt vibreerivad tööriistad, mida kasutatakse lühemat aega, kui ka nõrgema vibratsiooniga tööriistad, mida kasutatakse pikemat aega. Kahjustuste risk on suurem, kui töötatakse halvasti hooldatud ja kulunud tööriistadega.

Kõige suurema vibratsiooniriskiga seotud töökohad tegevusvaldkonnas on seotud betoonitoodete ja -elementide valmistamisega ning kiviraiumistöödega. Kuid vibratsioonikahjustused võivad tekkida kõikjal, kus puututakse vibratsiooniga kokku pikemat aega.

Kahjuliku vibratsiooniga puutuvad kokku eeskätt töötajad, kes kasutavad betoonivibraatoreid, mehaanilisi käsitööriistu ning pöörlevaid lihvimis- ja puurimistööriistu. Kõige tugevamad vibratsiooniallikad on vibraatorlauad, lattvibraatorid, nuivibraatorid, lööktrellid, nurklihvijad ja löökpuurtrellid.

Probleemide lahendamine

Kui esineb tuntav  vibratsioon, tuleb  võtta kasutusele meetmed selle vähendamiseks. Vajadusel tuleb teha mõõtmised, et hinnata vibratsiooni suurust.
Kui vibratsioonitase ületab  2,5 m/s2, tuleb rakendada abinõusid vibratsiooni vähendamiseks. Kohtvibratsiooni  piirnorm on 5 m/s2, mida ei tohi mingil juhul  ületada.

Vibratsiooni vähendamisel tuleb  jälgida  järgmisi aspekte.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et töötajad puutuksid vibratsiooniga kokku võimalikult vähe.

Töövõtted ja -riistad, millega kaasneb väiksem vibratsioon
Kasutage vähem vibratsiooni tekitavad töövõtted ja -riistu ning hinnake, kas vibratsiooniga kokkupuutumise aega oleks võimalik lühendada.

Juba soetatud tööriistu on raske ümber kohandada. Ostke seetõttu edaspidi väikseimat vibratsiooni tekitavaid tööriistu. Tarnijapoolne kasutusjuhend peab sisaldama andmeid vibratsiooni kohta. Kasutage tööriistu, millel on vibratsiooni summutavad käepidemed.

Kontrollige käsitööriistade tehnilist korrasolekut kindlaksmääratud ajavahemike tagant ja tagage, et neid hooldataks õigesti.

Piirake vibratsiooniga kokkupuutumise aega
Kui vibratsiooni ei ole võimalik summutada, tuleb lühendada aega, mille kestel peab vibratsiooniga kokku puutuma.

Kindad
Kindad võivad summutada kõrgsagedusega vibratsiooni. Need vähendavad „valgete sõrmede” saamise riski siiski harva. Masina juhtimine muutub kindaid kasutades aga keerulisemaks.

Lisateave kohtvibratsiooni kohta

Valik materjalidest on koondatud tööelu portaali vibratsiooni t eemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord“.

Külastusi 3015, sellel kuul 3015

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks