Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonnavaevuste tekkimist.

Kui tõstetakse, veetakse või lükatakse raskeid esemeid või töötatakse ebasobivas asendis, riskitakse pikema aja jooksul liigesehaiguste, nagu näiteks osteoartroosi väljakujunemisega. Samuti võib tekkida akuutse ülekoormussündroomi risk, näiteks ägedate alaseljavalude näol. Kui töötatakse ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskitakse ka liigesehaiguste tekkimisega. Ohtu võib suurendada töö tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ergonoomilise töökeskkonna loomiseks  tuleb tähelepanu pöörata  järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Raskuste tõstmist võib ette tulla seoses masinaosade või materjalide, näiteks telliste või sillutisplaatide käsitsemisega, samuti kaupu pakkides ja kaubaalustele paigutades. Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse väljasirutatud kätega, kui tõstetakse õlakõrgusest kõrgemale, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud. Kui ruumipuuduse tõttu ei saa tõsta sobivas asendis, võib ka see asja halvendada. Kehalisi kahjustusi võib tuua kaasa ka korduv esemete, näiteks kivide tõstmine või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise oht kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis. Näiteks võib see nii olla betooni valades, klaasimis- või armeerimistöödel, mida mõnikord tuleb teha põlvili või ettepoole kummardudes ja käsi pikalt ette sirutades.

Kui töötatakse õlgadest kõrgemale tõstetud kätega, langeb koormus õlgadele ja kaelale. Kui tööd tehakse kehast kaugele eemale sirutatud kätega, ruumikitsikuses, ebamugaval kõrgusel või nii, et ei saa tööpinnale piisavalt lähedal olla, langeb samuti kätele ja õlgadele liiga suur koormus. Nii on see näiteks linttransportööridele peale- ja mahalaadimisel.

Kui suurema osa tööpäevast peab olema kummargil, näiteks olukorras, kus tööpinna kõrgust ei ole võimalik reguleerida, tekib selja ülekoormuse oht.

Käed on koormatud, kui  tööriistu või esemeid tuleb hoida pikalt käes või kui pööratakse ja painutatakse sageli randmeliigest. See on eriti koormav siis, kui kasutatakse töö juures ka jõudu, näiteks monteerides elemente, mida tuleb kruvida või keerata.

Füüsiliselt koormav töö
Kui tehakse füüsiliselt koormavat tööd, tõuseb pulss ja kiireneb hingamine. Kui see kestab lühikest aega, on see tervisele kasulik, kuid kui selline töö moodustab  suurema osa igapäevatööst, riskitakse pikema aja jooksul tervisehäirete tekkimisega. Füüsiliselt koormav töö võib olla seotud näiteks pideva materjalide teisaldamisega.

Ühekülgne töö, korduv töö
Kui töötatakse suurema osa päevast sundasendis, samade  tööliigutustega, on töö ühekülgne ja samaaegselt ka üleväsimust põhjustav ja koormav. Selline võib näiteks olla portselani dekoreerimine, esemete värvimine, montaaži- ja sorteerimistöö, pakkimine ja kauba alustele paigutamine. Selline töö viib aja jooksul tervisekahjustuseni ning võib põhjustada muutusi ka töötaja psüühilises seisundis.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

  • raske töö tegemiseks k asutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks käsikärusid ja rulltransportööre
  • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • töö tegemiseks on piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • ühekülgne ja koormav töö vaheldub tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetodite kasutamise väljaõppe.

Raskuste tõstmine
Kasutage sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks vaakumtõstukeid, elektrilisi kahvelkärusid, linttransportööre ja kraanasid. Tagage, et kõik töötajad saaksid põhjaliku juhendamise , kuidas tehnilisi abivahendeid kasutada. Samuti peavad  töökoht ja inventar sobima niipalju kui võimalik isikutele, kes seda kasutavad. Veenduge, et liikumisteed oleksid puhtad ja ühtlased ning neis ei oleks ebatasasusi nagu näiteks augud põrandas. Planeerige ja korraldage töö nii, et ei oleks vaja asju rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik.

Koormavad tööasendid
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida, kui  töö tegemiseks on piisavalt ruumi, töövahendeid kasutatakse otstarbekalt  ning töökoht oleks kohandatud töötajale sobivaks. Võimalikult tuleb vältida  ühekülgses asendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast võib olla hädavajalik kohandada töövahendeid  ja inventari vastavalt konkreetsele töötajale, näiteks hankides reguleeritava kõrgusega tööpingid. Enne uute seadmete ja sisseseade ostmist selgitage välja, millised on tegelikud vajadused.

Füüsiliselt koormav töö
Planeerige töö nii, et füüsiliselt koormav töö vahelduks kergemate tööülesannetega või puhkepausidega. Kui materjalide käsitsi  teisaldamisega ja tõstmisega seotud tööd on palju, võivad probleemi lahendada ka tehnilised abivahendid ja alternatiivsed töömeetodid.

Ühekülgne töö, korduv töö
Probleeme ühekülgse ja korduva tööga saab lahendada näiteks töö nii korraldades, et ülesanded päeva jooksul vahelduksid või tehtaks puhkepause. Tehniline varustus peab kindlasti olema töökorras, et saaks töötada sobiva tööasendi ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist,  tööasendeid ja –liigutusi, on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3140, sellel kuul 3140

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks