Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus

Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus

__thumb_-2-plast klaas betoon 2.jpg __thumb_-2-plast klaas betoon 1.jpg

Juhend annab ülevaate mõnedest töökeskkonnas enamlevinud probleemidest ja nende lahendustest.

Töökeskkonna juhend puudutab järgmisi tööülesandeid:

 • betoonivalu, ettevalmistustööd ja viimistlemine
 • keevitamine ja armeerimine
 • toorainete, kivide, sillutisplaatide, tahvelklaasi ja mineraalvilla käsitsemine
 • dekoreerimistööd
 • lihvimine, liivapritsitööd, kiviraiumine
 • nafta ja asfaldi protsessikeemia
 • ainete ja materjalide käsitsemine
 • monteerimine ja sorteerimine
 • toodete viimistlemine
 • masinate juhtimine
 • kaupade sisetransport
 • mineraalvilla lõikamine ja pakkimine
 • pakkimistööd ja kauba alustele ladumine, laotööd
 • materjalide ja tööruumide puhastustööd

Juhend on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajatele, kes tegelevad töökeskkonnaga või on selle paremaks muutmisest huvitatud.  

Reegel: tööandja peab tagama töötajale ohutud ja tervislikud töötingimused ja töökeskkonna igas tööga seotud olukorras.

Reegel: töötaja järgib töötamisel tööandja antud ohutusjuhiseid.

Milline on hea töökeskkond?

Heas töökeskkonnas on tagatud töötajate tervise ja töövõime säilimine ning edendamine, töökorralduse ja töökultuuri arendamine sellises suunas, mis toetab tööohutust ja töötervishoidu, edendab ettevõttes positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda ja ladusat tööd, luues eelduse töö tootlikkuse suurendamiseks.

Olenevalt erialast, valdkonnast ja töötajast võib hea töökeskkond olla erineva tähendusega. Näiteks heas töökeskkonnas ei esine töötajal selja, kaela, õlavöötme või randmete vaevusi, töötajad ei ole stressis jne.

Probleemid ettevõtte töökeskkonnas võivad erineda juhendis kirjeldatutest. Loomulikult peate ka neile erisustele tähelepanu pöörama – nii igapäevatöös kui ka töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel. Samal ajal tuleb arvestada, et üks töökeskkonna puudujääk võib avaldada mõju teisele. Halb psühhosotsiaalne töökeskkond või ajapuudus võivad näiteks suurendada luu-lihaskonna vaevuste teket.

Asbest töökeskkonnas

Paljudes vanemates ehitistes leidub asbesti sisaldavaid materjale, nt katuse- või seinakatted, tihendid, isolatsioonikatted jms. Kui hoones, mida ettevõte tööalaselt kasutab, avastatakse nö rabedat asbesti sisaldavaid kahjustatud materjale, mis võivad õhku eraldada asbestitolmu, peab tööandja viivitamata võtma tarvitusele abinõud töötajate asbestitolmuga kokkupuute vältimiseks.

Rohkem teavet või leida tööelu portaalist asbesti teemalehelt.

Reegel: teavitage Tööinspektsiooni, kui lammutate,  rekonstrueerite, remondite või hooldate asbesti sisaldavaid konstruktsioone või eemaldate asbesti ehitisest, masinast või seadmest.

Hoiatus: asbestitolm on kantserogeenne! Väldi asbestitolmu teket!

Õigusak t: määrus „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Teised töökeskkonna juhendid

Teatud tööülesannetega seoses võib tekkida vajadus tutvuda ka selliste töökeskkonna juhenditega nagu:

Külastusi 5522, sellel kuul 5522

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks