Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Metalli- ja masinatööstus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks, et välja selgitada, kas on probleeme müraga, peab pöörama tähelepanu müratasemele ja sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad ning kas tuleb ette ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui  ½–1 meetri kauguselt peab teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Kõige tugevamat müra tekitab metallitööstuses materjalide käsitsemine ja transport, töö käsitööriistade, näiteks nurklihvijate ja suruõhu-mutrikeerajatega, materjalide töötlemine, gaasikeevitus, metallide lõikamine, pindade puhastamine suruõhuga, liivapritsitööd jne. Samuti tekitavad müra mitmesugused abivahendid nagu suruõhuseadmed, kompressorid, hüdraulilised seadmed ja väljatõmbeventilatsioon.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Eriti kahjulik on lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra), mida tekitavad näiteks stantsid ja hüdropressid.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.  

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena tuleb  kinni pidada seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada kogu välditav häiriv müra.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Eraldage mürarikkad tööd vaiksetest, jagades ruumid osadeks. Seadke sisse juhtimiskabiin, kust saab müratekitavate masinate tööd juhtida.  

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad mürakaitsetõketega. Asetage masinate jalad vibratsiooni summutavale alusele, et müra ei leviks  hoone konstruktsioonidesse. Keevituskabiinides saab müra summutada heli absorbeerivate materjalidega. Väljaspool kabiini tehtavate keevitustööde puhul tuleb kasutada mürakaitsetõkkeid. Hooldage masinaid korralikult.

Ruumi akustika
Betoonist seinte ja lagedega ruumides on halb akustika. Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb kasutada  sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Veel nõuandeid
Detailide käsitsemine peab alati toimuma nii vaikselt kui võimalik. Vältige detailide viskamist. Müra tekitavad transpordirennid, milles detailid veerevad või libisevad, tuleb isoleerida lööke ja vibratsiooni summutava materjaliga või ümbritseda helikindla kattega. Kasuks tuleb ka transportööride rullide katmine kummiga või ümbritsemine helikindla kattega.

Kui tooted kukuvad kogumiskonteinerisse, tekitab terve konteineri välispind tugevat müra. Saate müra tunduvalt vähendada, kattes konteineri kummi või muu summutava materjaliga. Kui võimalik, vähendage toodete kukkumise kõrgust – ka see võib müra tunduvalt vähendada.

Käsitööriistad, nagu ketaslõikurid, lööktrellid, vasarad ja pneumomutrikeerajad tekitavad tugevat müra ning seda müra on harva võimalik tekkekohas summutada. Seepärast on sageli vaja püstitada mürapiirded, et vähendada tööga mitte seotud töötajate kokkupuudet müraga. Eriti palju müra tekitavad suured ja õhukesed detailid, sest vibreerima hakkab terve detail. Sellisel juhul on vaja detaili vibratsioon summutada. Seda saab teha näiteks mürasummutavate mattidega, mida on lihtne hiljem eemaldada.

Treimine ja freesimine tekitavad kiledaid helisid ja muud müra, mida saab summutada protsessi helikindlalt isoleerides.

Kui võimalik, paigutage kompressorid tööruumidest väljapoole. Varustage suruõhu väljalaskeavad mürasummutitega. Puhastage detaile  suruõhku kasutamata.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 4008, sellel kuul 4008

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks