Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Metalli- ja masinatööstus / Kohtvibratsioon

Kohtvibratsioon

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Kui puututakse kokku tugeva kohtvibratsiooniga, näiteks kasutades elektri või suruõhuga töötavaid käsitööriistu, on oht haigestuda vibratsioonitõppe. Sõidukite rooli ja juhtkangide vibratsioon on harva nii tugev, et see võiks vibratsioonitõbe põhjustada.

Esimene märk vibratsioonitõvest on sõrmede surin või tundetus. Pikema aja jooksul on oht „valgete sõrmede” sündroomi  väljakujunemiseks. Selle haiguse puhul muutuvad sõrmed  valgeks, külmaks ja tundetuks. Haiguse tekkimist soodustab madal temperatuur. Kui sõrmed muutuvad tundetuks, on raske teha täpseid liigutusi nõudvaid töid.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates vibratsiooniga seotud terviseriske peab üle vaatama kogu töökoha. Juhul kui kasutatakse tööriistu või masinaid, mille kasutusjuhendis märgitud vibratsioonitugevus on kasutusjuhendi järgi kõrgem kui 2,5 m/s2, peab olukorda täpsemalt analüüsima. Kahjustuste risk sõltub nii vibratsiooni tugevusest kui ka sellest, kui pika aja jooksul sellega kokku puututakse. Kahjustusi võivad tekitada nii tugevalt vibreerivad tööriistad, mida kasutatakse lühemat aega, kui ka nõrgema vibratsiooniga tööriistad, mida kasutatakse pikemat aega. Kahjustuste risk on suurem, kui töötatakse halvasti hooldatud ja kulunud tööriistadega.

Kõige rohkem vibratsiooni tekitavad löök- ja pöörlevad käsitööriistad.

Probleemide lahendamine

Kui esineb tuntav  vibratsioon, tuleb  võtta kasutusele meetmed selle vähendamiseks. Vajadusel tuleb teha mõõtmised, et hinnata vibratsiooni suurust.
Kui vibratsioonitase ületab  2,5 m/s2, tuleb rakendada abinõusid vibratsiooni vähendamiseks. Kohtvibratsiooni  piirnorm on 5 m/s2, mida ei tohi mingil juhul  ületada.

Vibratsiooni vähendamisel tuleb  jälgida  järgmisi aspekte.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et töötajad puutuksid vibratsiooniga kokku võimalikult vähe.

Töövõtted ja tööriistad, millega kaasneb väiksem vibratsioon
Kasutage võimalikult madala vibratsioonitasemega tööriistu ning hinnake, kas vibratsiooniga kokkupuutumise aega on võimalik lühendada.

Juba soetatud masinaid on raske kohandada. Ostke seetõttu edaspidi väikseimat vibratsiooni tekitavad tööriistad. Andmed vibratsioonitaseme kohta peavad olema esitatud tarnija väljastatud kasutusjuhendis. Kasutage käsitööriistu, millel on vibratsiooni summutavad käepidemed. 

Kontrollige regulaarselt tööriistade tehnilist korrasolekut. Kindlustage, et tööriistu hooldataks nõuetekohaselt.

Piirake vibratsiooniga kokkupuutumise aega
Kui vibratsiooni ei ole võimalik summutada, tuleb lühendada vibratsiooniga kokkupuute aega.

Kindad
Kindad võivad summutada kõrgsagedusega vibratsiooni, kuid need vähendavad „valgete sõrmede” väljakujunemise riski siiski harva. Masina juhtimine muutub kindaid kasutades aga keerulisemaks.

Lisateave kohtvibratsiooni kohta

Valik materjalidest on koondatud tööelu portaali vibratsiooni teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord“.

Külastusi 2834, sellel kuul 2834

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks