Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Masinate ja seadmete paigaldamine ning remont / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonnavaevuste tekkimist.

Kui tõstetakse, veetakse või lükatakse raskeid esemeid või töötatakse ebasobivas asendis, riskitakse pikema aja jooksul liigesehaiguste, nagu näiteks osteoartroosi väljakujunemisega. Samuti võib tekkida akuutse ülekoormussündroomi risk, näiteks ägedate alaseljavalude näol. Kui töötatakse ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskitakse liigesehaiguste tekkimisega. Ohtu võib suurendada pikaajaline töö külmas ja tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et välja selgitada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peab pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Tõstmine võib olla raske või ebamugav näiteks seoses masinate remondiga või kättetoimetamisega klientidele. Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse väljasirutatud kätega, kui tõstetakse õlakõrgusest kõrgemale või põlvekõrgusest madalamale, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud, kui tõstetav ese on raskesti haaratav, näiteks libe või suuremõõtmeline.

Olukorda võib raskendada see, kui ei saa ruumipuuduse tõttu tõsta sobivas asendis. Terviseprobleeme võib tuua kaasa korduv tõstmine või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad kehapiirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis. Näiteks võib ebasobivas asendis töötada kodumasinaid paigaldades või remontides.

Õlgadele ja kaelale langeb eriti suur koormus, kui töötatakse väljasirutatud või õlgadest kõrgemale tõstetud kätega. Seljavaevuste risk on suur, kui peab selga ettepoole või küljele painutama või pöörama, eriti kui seda tuleb teha sageli või kui sellises asendis tuleb püsida kaua. Nii võib see olla näiteks töötades treipingi taga, lihvides, keevitades, plekitöödel, masinaid paigaldades ja remontides.

Seljavaevuste risk on suurem, kui peab sellises asendis töötades kasutama jõudu, näiteks tõstma raskeid esemeid või tööpäeva jooksul palju esemeid.
 
Koormav võib olla töö kohtades, kus on ruumi väga vähe või liikumisvabadus on piiratud. Käed on koormatud, kui peab hoidma tööriistu või esemeid käes või kui pööratakse ja painutatakse sageli randmeliigest. Eriti koormav on see siis, kui kasutatakse töö tegemisel ka jõudu.

Raskuste tõmbamine või lükkamine
Vahel võib raskuste tõmbamine ja lükkamine toimuda keerulistes tingimustes, näiteks kahvel- või käsikäruga kaldpinnal, ebatasasel või astmelisel pinnal. Ka võivad kärude rattad olla liiga väikesed või hooldamata. Koormust võib suurendada see, kui kaupade teisaldamisel on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda, näiteks kui liikumistee on kitsas või kui sellel on takistusi.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

  • raske töö tegemiseks kasutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks kahvelkärusid, elektrilisi trepikärusid, lifte, kraanasid, reguleeritava kõrgusega töölaudu, rulltransportööre, tõstepoome, köisi ja kette
  • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • laoruumid on sisustatud otstarbekalt
  • töö tegemiseks on piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetod ite kasutamise väljaõppe.

Raskuste tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage raskuste tõstmiseks, lükkamiseks ja tõmbamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Tagage, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas abivahendeid, näiteks kraanasid, rulltransportööre, elektrilisi kahvelkärusid või trepikärusid tuleb kasutada.

Töö tuleb kindlasti kavandada ja korraldada nii, et esemeid ei oleks vaja rohkem ümber tõsta kui hädavajalik.

Veenduge, et liikumisteed oleksid puhtad ja ühetasased ning neis ei oleks takistusi nagu näiteks astmed ja augud põrandas.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid ja -liigutusi saab vältida, kui kindlustatakse, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kasutatakse sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast võib olla tarvis kohandada seadmeid konkreetsele kasutajale. Näiteks võib hankida reguleeritava kõrgusega lauad remonditööde tegemiseks või reguleeritava juhiistmega kahveltõstuki. Enne uute seadmete ja inventari ostmist tuleb välja selgitada, millised on vajadused, ning koostada neist nimekiri.

Sundasendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist tuleb piirata täites vaheldumisi erinevaid ülesandeid.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 2605, sellel kuul 2605

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks