Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Majutus / Sisekliima

Sisekliima

Viimati uuendatud: 19.10.2012


Halb tööruumide sisekliima väljendub selles, et tunnete ruumides viibides ebamugavust või tekivad terviseprobleemid. Sümptomid taanduvad ja kaovad järk-järgult, kui olete hoonest lahkunud.

Halva sisekliima tundemärgid on:

  • silmade, nina või kurgu limaskestade ärritusnähud
  • nahaärritusnähud
  • peavalu või raskustunne peas
  • ebaloomulik väsimus või keskendumisraskused
  • iiveldus ja pearinglus

Halb sisekliima võib raskendada mitmesuguste haiguste kulgu. Eriti puudutab see hingamisteede nakkusi ja selliseid kroonilisi haigusi nagu astma, bronhiit ja põsekoopa põletik.

Hotellides ja kämpingutes satuvad esteetilised ja töökeskkonna-alased kaalutlused mõnikord ruumide kujundamisel omavahel vastuollu. Ruumide hea väljanägemine seatakse esikohale ja heale sisekliimale pööratakse vähem tähelepanu. Samuti võivad klientide soovid sisekliima suhtes erineda personali vajadustest.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates sisekliima probleeme, peate välja selgitama, kas sisekliima põhjustab ebamugavusi.

Ebasobiv õhutemperatuur, tõmbetuul
Liigse palavuse korral tuleb võtta kasutusele meetmed õhutemperatuuri alandamiseks. Ümberkorraldusi tuleb teha ka juhul, kui esineb tõmbetuul või kõikuv õhutemperatuur tööpäeva jooksul. Ebamugava palavuse allikaks võivad olla mitmed seadmed, näiteks ahjud, pliidid, jahutus- ja külmutusseadmete soojenevad pinnad. Nõudepesumasinad eraldavad tavaliselt nii soojust kui ka niiskust.

Ventilatsioon
Ventilatsiooni tuleb tõhustada, kui ruumis on  püsivalt ebameeldiv lõhn, kui ruumis viibib ühekorraga palju inimesi või kui häirivaid lõhnu eraldavad põlevad küünlad, kosmeetika ja toit.

Kuumuse ja õhusaaste ärajuhtimiseks tuleb praeahjude, pliitide, keedukatelde, fritüüride, grillide, nõudepesumasinate, eelpesuduššide ja  nõude kuivatamisrestide kohale paigaldada äratõmbekubud. Kubu ja ventilatsioonitoru peavad olema sellise läbimõõduga, et tekkinud õhusaaste püütakse kinni ja imetakse välja läbi kubu filtrite. Ärge unustage filtreid sageli pesta, et vältida nende ummistumist.

Paigutage väljatõmbekubu saasteallikale võimalikult lähedale, et vältida saastatud õhu sissehingamist ja levimist töötsoonis.

Sissepuhkeõhu suunamine kubu esiservast väljatõmbefiltrite suunas muudab ventilatsiooni efektiivsemaks.

Kindlustage, et väljatõmbe kompenseerimiseks juhitakse ruumi sobiva temperatuuriga värsket õhku. Värske õhu juurdevool ei tohi põhjustada tuuletõmmet. Hea tulemuse saavutamiseks on oluline, et värsket õhku juhitaks ruumi sellisel hulgal ja sellise kiirusega, et tööruum ja töötsoonid oleksid pidevalt sellega varustatud.

Vältige tuuletõmmet köögis. Tuuletõmme võib vähendada ventilatsiooni efektiivsust.

Valgustus
Valgustusega võib tekkida probleeme, kui kliendid soovivad, et ruumis oleks hämar, kuid töötaja vajab töö tegemiseks rohkem valgust.

Passiivne suitsetamine
Suitsetamine siseruumides asuvatel töökohtadel ja puhkeruumides on keelatud. Väliterrassidel ja muudes sarnastes kohtades võib see olla probleemiks.

Probleemide lahendamine

Kui asute sisekliimaga seotud probleeme lahendama, tuleb esmajärjekorras tegeleda nendega, mis mõjutavad sisekliimat kõige rohkem. Kui halva sisekliima põhjus on leitud, on probleemi enamasti tehniliselt lihtne lahendada või leevendada. Vältige sisekliimat reguleerides uue probleemi tekitamist. Näiteks võib põrandavaiba väljavahetamine linoleumi vastu tekitada probleeme akustikaga, kui seda ei ole enne arvesse võetud.

Ebasobiv õhutemperatuur,  tõmbetuul
Soojuse sissetungimist akende kaudu saate piirata, paigaldades akendele päikesesirmid. Ärge unustage radiaatoreid jahedamaks keerata. Kui termostaatventiilid ei tööta, tuleb lasta need remontida. Kui soojus tuleb sisse läbi seinte või lae, tuleb need paremini isoleerida. Üks võimalus palavuse vähendamiseks on ventilatsiooni tõhustamine.

Töötsoonist võiks võimaluse korral eemale viia sellised soojusallikad nagu veekeetjad, röstrid ja soojendusplaadid jne. Kütte- ja ventilatsiooniseadmeid peab saama reguleerida. Töötsoonid ei tohiks paikneda suuremate sooja- ja külmaallikate ning sissepääsude läheduses.

Ventilatsioon
Avage aknad ja tuulutage ruume. Võimalusel tuleb puhkepauside ajal ruume tuulutada.  Loomulik ventilatsioon on sobivaim ruumides, kus on suhteliselt suure pinna kohta vähe inimesi. Võimalik on rajada ka loomulikul ventilatsioonil põhinev ventilatsioonisüsteem.

Kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, tuleb paigaldada sundventilatsioon, mis  võimalusel puhub ruumi ka sobiva temperatuuriga asendusõhku. Sundventilatsioon ei tohi tekitada tuuletõmmet. Välisõhk tuleb sisse tuua kohast, kus see on võimalikult puhas.

Valgustus
Kui tööülesande täitmine nõuab head nähtavust, tuleb tagada vajalik valgustatus ja valgustamise lahendus. Pimestamise ja liigse valguse vältimiseks paigaldage  akendele päikesekatted.

Lisateave sisekliima kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööruumide temperatuuri, ventilatsiooni, ruumide akustikat ja valgustust, on koondatud tööelu portaali sisekliima teemalehele.

Külastusi 4194, sellel kuul 4194

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks