Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Majutus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi esineda pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks tuleb hoida töökohal korda, mõelda läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagada asutuses hea käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates õnnetusriski ettevõttes, mõelge läbi järgmised aspektid.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrand on libe või kui kasutate treppe. Risk on suurem siis, kui kannate näiteks kandikut või voodipesu, nii et ei näe oma jalge ette. Ettevaatlik tuleb olla ka liikudes talvisel perioodil õuealadel.

Raskuste tõstmine
Õnnetusoht võib raskuste tõstmisel tekkida näiteks siis, kui ei teata, kuhu saabunud kaubad tuleks paigutada või kui ei kasutata tõstmiseks ette nähtud abivahendeid. Samuti tekib  õnnetusoht siis, kui tõstate köögis näiteks tuliseid katlaid või kannate nõusid kuumade toitudega.

Käsitööriistad ja masinad
Õnnetusoht köögiriistade, näiteks nugade ja masinate, näiteks visplite ja viilutajate kasutamisel võib tekkida siis, kui kasutate neid valesti või kiirustate liigselt. Palju õnnetusi juhtub külmunud liha lõikamisel. Väga ettevaatlik tuleb olla nuge ja masinate teravaid osi puhastades.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Hotellides ja kämpingutes  aitavad ohutut töökeskkonda luua järgmised abinõud.

Töökoha heakord
Seadke kõikide ruumide korrastamiseks ja puhastustöödeks sisse kindel kord. Näiteks ei tohi liikumisteedel paikneda mittevajalikke  esemeid.   Kui vedelik kukub  põrandale, tuleb see ära pühkida.

Töö planeerimine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei teki. Tegevuse riskianalüüs näitab selgelt, mida selleks on vaja teha – näiteks kas on tarvis selgeid juhiseid kaupade vastuvõtuks või tuleks kõigile töötajatele teada anda, kuidas on töö hotellis korraldatud. Hoolitsege, et põrand oleks alati puhas ega kaotaks oma libisemiskindlaid omadusi. Otsustage, kas oleks vaja kasutada libisemiskindlaid jalatseid.

Põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht ja juhendage töötajaid põhjalikult nende tööde osas, mida nad tegema hakkavad. Tagage, et kõik kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks toimunud õnnetusi ja ohuolukordi.,  Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte peate omavahel arutama ja kehtestama reeglid, mis kindlustaksid, et töö tehakse ohutult ja vastutustundlikult. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööõnnetuste ennetamist, õnnetuste ärahoidmist ja hea juhtimistava sissevii mist on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3087, sellel kuul 3087

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks