Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Lasteaiad ja päevakeskused / Sisekliima

Sisekliima

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Halb sisekliima väljendub selles, et tunnete ruumides viibides ebamugavust või teil tekivad terviseprobleemid. Sümptomid taanduvad ja kaovad järk-järgult, kui olete hoonest lahkunud.

Halva sisekliima tundemärgid on:

  • silmade, nina või kurgu limaskestade ärritusnähud
  • nahaärritusnähud
  • peavalu või raskustunne peas
  • ebaloomulik väsimus või keskendumisraskused
  • iiveldus ja pearinglus

Halb sisekliima võib raskendada mitmesuguste haiguste kulgu, eelkõige puudutab see hingamisteede haigusi ja selliseid kroonilisi haigusi nagu astma, bronhiit ja põsekoopa põletik.
 
Lasteasutustes ja päevakeskustes on kõige sagedasem probleem halb õhukvaliteet, mõnikord ka palavus ja tuuletõmme. Lisaks sellele võib esineda ka puudulikust koristamisest tulenevaid probleeme. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

Sisekliimaga kaasnevate probleemide hindamiseks, pöörake tähelepanu järgmistele aspektidele.

Palavus, külm ja tõmbetuul
Inimese taju palavusest kujuneb peamiselt järgmistest keskkonnateguritest: õhutemperatuur, õhuniiskus ja õhu liikumine. Mõjuriteks on ka otsene päikesevalgus, töörežiim, töötaja kohanemisvõime töötingimustega, riietus, töö iseloom (füüsiline pingutus). Liigse palavuse korral tuleb võtta kasutusele meetmed temperatuuri alandamiseks. Ümberkorraldusi tuleb teha ka juhul, kui ruumis on tõmbetuul, jalgadel on külm või kui õhutemperatuur tööpäeva jooksul kõigub.

Ventilatsioon 
Ventilatsioonile tuleb suuremat tähelepanu pöörata, kui ruumis on ebameeldiv lõhn, kui õhk on läppunud või liiga niiske või kui ruumis viibib ühekorraga palju inimesi.

Kui tunnete, et õhk on kuiv, võib see olla  tingitud õhu suurest tolmusisaldusest, mis kaasneb ruumide puuduliku koristamisega.

Niiskus
Terviseprobleeme võivad tekitada ka niiskus ja hallitusseente esinemine ruumis. Jälgige, et põrandatel, seintel ja lagedel ei oleks niiskuslaike. Pöörake tähelepanu sellele, kas mõnda aega kasutamata seisnud ruumides on hallituse lõhn.
 
Valgustus
Ruumide üldvalgustus võib olla sageli liiga  tugev,  põhjustades pimestamist, väsimust või peavalu. Ka võib valgustus olla valesti paigutatud, arvestamata sellega, kus  seda tööülesannete täitmiseks  vaja on.

Probleemide lahendamine

Kui asute sisekliimaga seotud probleeme lahendama, tuleb esmajärjekorras tegeleda nendega, mis mõjutavad sisekliimat kõige rohkem. Kui halva sisekliima põhjus on leitud, on probleemi enamasti tehniliselt lihtne lahendada või leevendada. Vältige sisekliimat reguleerides uue probleemi tekitamist. Näiteks võib põrandavaiba väljavahetamine linoleumi vastu tekitada probleeme akustikaga, kui seda ei ole planeerides arvesse võetud.

Palavus, külm ja tõmbetuul
Ruumi võib kuumaks kütta näiteks läbi suurte akende sisse paistev päike või suured, halvasti soojustatud katusepinnad. Soojus võib pärineda ka hoone seest, näiteks valgustitest, inimestest, radiaatoritest ja muudest seadmetest.

Soojuse sissetungimist akende kaudu saate piirata, päikesesirmide abil juhendades töötajaid neid ka kasutama. Ärge unustage palavuse korral radiaatoreid jahedamaks keerata. Kui termostaatventiilid ei tööta, tuleb lasta need remontida. Radiaatorid ja ventilatsiooniseadmed peavad olema lihtsalt reguleeritavad. Kui soojus tuleb sisse läbi seinte või katuste, tuleb need paremini isoleerida. Üks võimalus palavuse vähendamiseks on ventilatsiooni tõhustamine. 
 
Mõistlik on viia tööalad eemale suurematest külma- ja kuumaallikatest, näiteks suurtest akendest ja sissep ääsudest. Kui akendest ka pärast raamidele tihendite paigaldamist „sisse puhub”, paigaldage raamidesse selektiivklaas, et saavutada parem soojapidavus.

Ventilatsioon
Avage aknad ja tuulutage ruume. Võimaluse korral tuleb näiteks puhkepauside ajal ruume kindlasti aktiivselt tuulutada. See on eriti oluline, kui ruumis viibib tavalisest rohkem inimesi. Ruumide tavapäraseks ventileerimiseks kasutage ventilatsiooniavasid. Selline loomulik ventilatsioon on sobivaim ruumides, kus on suhteliselt suure pinna kohta vähe inimesi. Võimalik on rajada ka loomulikul ventilatsioonil põhinevad ventilatsioonisüsteemid.

Kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, tuleb paigaldada sundventilatsioon, mis puhub ruumi sobival temperatuuril asendusõhku. Sundventilatsioon ei tohi tekitada tuuletõmmet. Välisõhk tuleb sisse tuua kohast, kus see on võimalikult puhas.

Palju inimesi ruumis
Tagage, et ruumide suurus, seal viibivate inimeste arv ja ventilatsiooni võimsus oleksid omavahel tasakaalus. Vajadusel korraldage ventilatsioonisüsteemi kontrollmõõtmised akrediteeritud mõõtelabori poolt. Püüdke ka piirata aega, mil väikeses ruumis viibib palju inimesi. Võite lasta mõõta CO2 kontsentratsiooni õhus. See peaks jääma alla 0,1% ja võib tõusta üle 0,2% vaid väga lühikeseks ajaks. CO2 sisaldus õhus omab tähendust vaid kui indikaator, mis näitab, kas ruumi ventilatsioon on piisav seal viibivate inimeste arvu arvestades.

Puhastustööd
Enamasti tekib tolmuprobleem ruumides, kus on palju pabereid või vaipu. Vanu vaipu ei ole võimalik korralikult puhastada. Ka teised tekstiilid, näiteks polsterdatud mööbliesemed ja paksud kardinad, koguvad tolmu ja suurendavad tolmu hulka õhus. Puhastustöödel tuleb sellega arvestada. Püüdke ka kindlustada, et sissepääs hoonetesse oleks korraldatud nii, et tolmu ja mustust sisse ei kantaks.
 
Koristada on lihtsam, kui sisustate ruumid kergestipuhastatava mööbli ja materjalidega, kapid ja riiulid võiksid olla kinnised.

Niiskus

Jälgige, kas põrandatel, seintel või lagedel on niiskusplekke. Kui neid leiate, siis tuleb välja selgitada niiskuse allikas ja see kõrvaldada. Põhjuseks võivad olla lagede või välisseinte ebatihedused, aluspinnast pärinev niiskus, ebapiisavalt isoleeritud seintele, lagedele või põrandakonstruktsioonidele kondenseeruv niiskus, torustike lekkimine. Niiskusest tugevasti kahjustatud materjalid tuleb välja vahetada. Vähem kahjustatud materjalid on mõnikord võimalik ka lihtsalt kuivatada ja puhastada.

Valgustus
Vajaduse korral tuleb päikesevalguse piiramiseks ja pimestamise vältimiseks paigaldada akendele päikesesirmid. Kindlustage, et ruumides oleks sobiv valgustus, mis ei pimesta, ning tööaladel reguleeritav kohtvalgustus.

Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku päevavalgust. Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid varje ning et see ei pimestaks otse ega peegeldunult.

Valik materjalidest töökoha sisevalgustuse kohta on koondatud tööelu portaali valgustuse teemalehele.

Lisateave sisekliima kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööruumide temperatuuri, ventilatsiooni, ruumide akustikat ja valgustust on koondatud tööelu portaali sisekliima teemalehele.

Külastusi 3002, sellel kuul 3002

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks