Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Lasteaiad ja päevakeskused / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks saab palju ära teha, hoides töökohal korda, mõeldes läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagades asutuses hea käitumise ja juhtimise.
 
Õnnetusoht võib olla seotud olukordadega, kui tõstate ja kannate lapsi või puuetega inimesi. Ka võite libiseda märjal põrandal või komistada maas vedelevate mänguasjade otsa. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et hinnata õnnetusriski oma asutuses, mõelge läbi järgmised aspektid.

Raskuste tõstmine
Õnnetusoht võib raskuste tõstmisel tekkida näiteks siis, kui ei märgata, et lapsed teevad järske liigutusi, samal ajal kui neid tõstetakse. Risk võib tekkida ka siis, kui puuduvad tõstmiseks sobivad abivahendid, näiteks reguleeritava kõrgusega mähkimislauad või mehaanilised tõsteseadmed, või kui abivahendeid ei kasutata.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrandal on segadus või kasutatakse treppe. Risk on suurem, kui te kannate midagi, nii et te ei näe enda jalge ette. Samuti esineb õnnetusoht siis, kui liigute õues, näiteks kui talvisel perioodil on teed libedad või kui liigute lastega metsas. 

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
 
Lasteasutustes tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine ja heakord töökohal
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Tegevuse riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud – näiteks tuleks söömiseks planeerida piisavalt aega. Seadke kõikide ruumide korrastamiseks ja puhastustöödeks sisse kindel kord, mis tagab, et põrandatel ei vedeleks kunagi esemeid ja et põrandad puhastataks kohe, kui midagi on maha läinud.

Kasutusjuhendid ja põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult seoses töödega, mida nad tegema hakkavad. Tagage, et tehnilised abivahendid oleksid kättesaadavad ja kõik kasutaksid neid õigesti. Kõik seadmed ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia ja neid hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kasutataks kõiki ettevaatusabinõusid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta kasutusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.
 
Võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte peab arutama omavahel ja kehtestama reeglid, mis kindlustaksid, et töö tehakse ohutult ja vastutustundlikult. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks. 

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 2860, sellel kuul 2860

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks