Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Lasteaiad ja päevakeskused / Bioloogilised ohutegurid

Bioloogilised ohutegurid

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Inimestega töötades, lapsi, noori ja vanureid hooldades puutute lähedalt kokku võimaliku nakkusohuga. Enamik nakkushaigusi ei ole tõsised, kuigi nad võivad põhjustada suuri ebamugavusi. Sellised haigused on näiteks gripp,  kõhulahtisus ja külmetushaigused. On aga ka üksikuid nakkushaigusi, mis võivad kulgeda väga raskelt ja põhjustada jäävaid kahjustusi, näiteks hepatiit.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates kokkupuuteohtu haigusi tekitavate mikroorganismidega, pöörake tähelepanu järgmistele aspektidele:
 
1) eriti nakkusohtlikud on keha sekreedid, nagu sülg, veri, uriin ja roe. Näiteks on nakkusohtlik vere ja okse koristamine;

2) ohtu võivad põhjustada torke- ja lõikehaavad, näiteks kui torkate end kanüüliga. Torke- ja lõikehaavad on ohtlikud vere kaudu levivate haigustekitajate tõttu. Kõige ohtlikumad neist on HI-viirus, B- ja C-hepatiidi viirused ning süüfilise tekitaja.

3) nakkusetekitaja levik õhu kaudu. Näiteks levivad õhu kaudu läkaköha, difteeria ja tuberkuloos.

Probleemide lahendamine

Nakatumist ja muid mikroorganismide mõjusid saab vältida, pöörates tähelepanu järgmistele aspektidele.
 
Tehniline ennetamine
Kasutage ohutuid seadmeid ja instrumente ning hooldage neid korralikult. Kui piiskade ja aerosoolide tekkimist ei ole võimalik vältida, isoleerige protsess ning kasutage väljatõmbeventilatsiooni. Kasutage nakkusohu puhul kaitsemaske, kitleid, kindaid jms.

Ohutud töömeetodid
Viige sisse sellised töömeetodid ja -protseduurid, mis kindlustavad, et töötaja nahk ja limaskestad puutuksid võimalikult vähe kokku inimeste sülje, uriini, roe ja verega. Kasutage torkekindlaid kanüülikonteinereid. Konteinerid peavad olema käepäraselt paigutatud ja neil ei tohi lasta üle täituda. Välitige kasutatud kanüülile otsiku pealepanekut.

Vältige või piirake tolmu, piiskade ja aerosoolide tekkimist.

Hügieen
Tagage, et kõik peaksid kinni üldistest hügieeninõuetest: peseksid hoolikalt käsi enne söömist ja suitsetamist, pärast tualeti kasutamist, mähkmevahetust ning tööaja lõppedes. Kasutage ühekordseid paberkäterätte. Kui midagi läheb töölauale või põrandale maha, pühkige see kohe ära. Kui mahavoolanud ainet on palju, desinfitseerige see koht. Ärge jagage teistega oma söögiriistu, näiteks ärge andke ise lõunastades lapsele toitu sama lusika või kahvliga. Peske kasutatud söögiriistad ja lauanõud hoolikalt. Eriti tähtis on see siis, kui töötajad ja hoolealused kasutavad ühiseid söögiriistu jms.
 
Vältige laste musitamist.

Tagage, et musta pesu käsitsetakse hügieeniliselt ja ohutult.

Vaktsineerimine
Mõnel juhul tuleb nakkusohu ennetamiseks kasutada vaktsineerimist. Tööandja peab konsulteerima töötervishoiuarstiga töötajate vaktsineerimise vajalikkuse ja sobivuse üle. Töötajate vaktsineerimine toimub tööandja kulul.

Tuberkuloosivaktsiin (BCG, Calmette) ei ole enam lastele kohustuslik. Vaktsineerimine B-hepatiidi vastu toimub vastavalt Terviseameti juhistele.

Oluline teada: Tööandja on kohustatud tagama ennetava ravi võimaluse töötajale, kellel toimus nahka läbistav kokkupuude nakkuskahtlase või nakkustekitajat kandva isiku, looma või esemega ja kes on tööandjat oma kokkupuutest viivitamata teavitanud. Ennetava ravi all mõeldakse pärast nimetatud kokkupuudet töötajale profülaktilise ravimi või antiraabilise vaktsiini ja antiraabilise immunoglobuliini viivitamatut manustamist.

Lisateave bioloogiliste ohutegurite kohta

Valik materjalidest, mis puu dutavad mikroorganisme on koondatud tööelu portaali bioloogiliste ohutegurite teemalehele.

Õigusakt: määrus „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 2777, sellel kuul 2777

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks