Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kultuur ja sport / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Häiriv müra võib põhjustada töötajatele mitmesuguseid vaevusi, nagu näiteks peavalu, keskendumisvõime vähenemine, unehäired, väsimus ja stress. Müra võib olla psüühiliselt koormav.

Mõnikord  võib müra olla nii tugev, et see kahjustab kuulmist. Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Selline kahjustus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Müraga kaasnevate probleemide hindamiseks pöörake tähelepanu müratasemele ja sellele, kui kaua töötajad müras viibivad.

Pidev müra

Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½–1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui väga tugevat müra tekitavaid instrumente või masinaid kasutatakse lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemat müra tekitavaid kasutatakse pikemat aega.

Kõige tugevamat müra valdkonnas tekitavad elav muusika ja audio-videoseadmed. Teatrietenduste lavaletoomisega ja filmide, telesaadete jms tootmisega kaasneb sageli palju müra. Samuti tekitavad tugevat müra näiteks spordivõistluste ja keeglisaalide publik ning kohtunikelaua signaalid spordivõistlustel.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)

Müra on kahjulikum, kui puutute kokku ka lühiajalise väga tugeva müraga (impulssmüraga). Seda võivad tekitada näiteks trummid.

Ruumi akustika

Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb (näiteks kui käteplaksutamisele järgneb kaja).

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena peate kinni pidama seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada kogu välditav häiriv müra.

Töö kavandamine

Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid ja iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige tööd kohtades, kus teised teevad mürarikkaid töid.

Muusika

Helitugevus olgu vastavuses ruumi suurusega, muusikute arvu ja muusika iseloomuga. Võimaldage ka muusikutele esinemiskohas piisavalt ruumi, et nad ei peaks esinema üksteisele liiga lähedal. Harjutades on hea mängida vaiksemalt.

Ruumi akustika

Betoonist seinte ja lagedega ruumides on halb akustika. Pöörake ruume projekteerides tähelepanu akustikale, eriti kui tegemist on ujulate jt avarate ruumidega.

Kuulmiskaitsevahendid

Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb alati kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna m üra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 2797, sellel kuul 2797

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks