Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kultuur ja sport / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonnavaevuste tekkimist.

Ühekülgne ja koormav töö, ebasobivate tööasendite kasutamine ja väga kiiresti töötamine või kui silmade tugev pingutamine võib tekitada või tugevdada valusid kaelas, õlgades ja kätes. Kehaliselt raske töö, mis nõuab jõu kasutamist võib tekitada valud seljas ja kätes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peab pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste või raskesti haaratavate esemete tõstmine, lükkamine või tõmbamine

Raskuste tõstmist, tõmbamist ja lükkamist võib ette tulla näiteks näitusi ja dekoratsioone üles pannes või vahetades, raamatuid ja pabereid tõstes, prügi välja viies, paneele ja seadmeid tõstes ning talle puhastades. Pöörake tähelepanu nendele töötajatele, kelle põhiülesanded on taolised. Raskuste ebamugavat tõstmist, tõmbamist või lükkamist võib ette tulla ka ruumide koristamisel. Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse väljasirutatud kätega, tõstetakse õlgadest kõrgemale, selg on tõste ajal painutatud või pööratud, või tõstetav ese on raskesti haaratav, näiteks libe või suur. Töö on koormavam, kui ruumipuuduse tõttu ei ole võimalik tõsta sobivas asendis.

Koormavad tööasendid ja -liigutused

Erinevad tööülesanded koormavad kehapiirkondi erinevalt. Valude tekkimise oht kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis.

Koormus langeb õlgadele, kui tõstetakse raskusi põlvedest madalamale, õlgadest kõrgemale või oma kehast kaugele. Koormavaid tööasendeid ja liigutusi võib esineda näiteks siis, kui töökoht on ebaotstarbekalt kujundatud, samuti selliste tööülesannete puhul nagu näituste ja dekoratsioonide ülespanemine ja vahetamine, valgustuse ja kulisside ülespanemine, ruumide koristamine ja hooldustööd. Samuti võib koormavaid tööasendeid ja -liigutusi ette tulla esinemisel.

Ettepoole kummardumine või raskusi tõstes ja vedades selja pööramine koormab selga.

Ühekülgne ja koormav töö

Töö leti või arvuti taga, näiteks fotosid redigeerides, pileteid müües või raamatukogus, on sageli ühekülgne ja koormav. Kui töökoht ei ole töötajale sobivalt kujundatud, võib tööasend koormata kaela, õlgu ja käsi. Suurt rolli mängib see, kui kaua järjest ilma pausideta istuvas asendis töötatakse.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutate sobivaid tehnilisi abivahendeid raskuste tõstmiseks ja muu jõu kasutamist nõudva töö puhul
  • tagate, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagate, et ühekülgne ja koormav töö vahelduks tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • tagate, et pikemaajaline istuv töö vahelduks kehaliselt aktiivse tööga või muu kehalise tegevusega, näiteks asutuses pakutavate tervist edendavate tegevustega

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine

Parim lahendus raskuste tõstmise, kandmise, tõmbamise ja lükkamisega seotud probleemidele on sobivate tehniliste abivahendite olemasolu ja et töötajaid õpetataks kasutama ohutuid töömeetodeid.

Töö tuleb kindlasti kavandada ja korraldada nii, et esemeid ei oleks va ja rohkem ümber tõsta kui hädavajalik.

Tagage, et liikumisteed oleksid puhtad ja ühetasased.

Koormavad tööasendid ja -liigutused

Ebasobivaid tööasendeid saate vältida või piirata, kui kindlustate, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ning kasutate töötajale sobivaid seadmeid ja inventari. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast peaks olema võimalik kohandada seadmeid ja inventari, nagu lauad ja toolid, vastavalt konkreetsele kasutajale. Selgitage enne uute seadmete ja sisseseade ostmist välja vajadused. Tasub meeles pidada, et tehniliste abivahendite tehnoloogia areneb kiiresti edasi.

Hankige tööriistad ja -vahendid, mis vähendavad vajadust teha tööd allpool põlvekõrgust ja ülalpool õlakõrgust. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Ühekülgne ja koormav töö

Probleemid ühekülgse ja koormava tööga leti või arvuti taga tuleb enamasti lahendada tervikule mõeldes. Tehnilised seadmed peavad kindlasti olema töökorras ja töökoht korralikult valgustatud, et saaks töötada sobivates asendites ja liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Samuti tuleb töö korraldada nii, et töötajal oleks piisavalt vaheldust või puhkepause. Olulist rolli võivad mängida teised töökeskkonna probleemid, näiteks psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 2771, sellel kuul 2771

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks