Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kontoritöö / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Pidev taustamüra suures, avatud kontoris segab keskendumist. See tähendab, et töö tegemine nõuab teilt suuremat pingutust. Väsite kiiremini ja küllap edeneb ka töö aeglasemalt. Raske on vestelda, eriti tundlikel teemadel, ja nii võivad halveneda ka suhted kolleegide vahel.

Segada võib pidev telefonide helin, eriti kui telefone vastu ei võeta. Häiriv võib olla ka liiklusmüra ja kontoriseadmete, näiteks koopiamasinate tekitatud müra. Müra võib olla eriti häiriv siis, kui on vaja korralikult keskenduda. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates müraga seotud probleeme, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Häiriv müra
Probleeme müraga võib olla kontoris siis, kui häirivad teiste omavahelised vestlused või telefoniga rääkimine ja kui töötajad istuvad üksteisele liiga lähedal. Samuti võib probleemne olla kontori- või muude seadmete tekitatud müra ning väljast kostev häiriv müra.

Ruumi akustika
Halva akustika puhul võib häiriv olla näiteks valju häälega rääkimine. Mõnes ruumis on kõnest raske aru saada, kui korraga räägib mitu inimest.

Probleemide lahendamine

Mittevajalik häiriv müra tuleb summutada. Kui asute müra vähendama, mõelge järgmistele aspektidele.

Müratõkked
Seadke üles müratõkked. Tõkked peavad olema nii kõrged, et üksteist ei nähta. Paigutage töökohad nii, et töötajate vahele jääks piisavalt ruumi.

Ruumi akustika
Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega. Ka põrandavaibad võivad heli summutada, kuid need võivad tekitada probleeme sisekliimaga.

Käitumisreeglid
Leppige omavahel kokku käitumisreeglites, mis tagaksid, et näiteks telefonidel ei lasta pikalt heliseda ja et töötajad ei segaks üksteist valjuhäälse vestlusega.

Sageli on avatud kontorites häiriva müra kõrvaldamisel vaja spetsialistide abi.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad  müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3249, sellel kuul 3249

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks