Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kontoritöö / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist.
 
Töö võib kutsuda esile või tugevdada valusid kaelas, õlgades ja kätes näiteks siis, kui töö on ühekülgne ja koormav (nagu andmete sisestamine või pidev töö arvutihiirega), kui kasutate ebasobivaid tööasendeid ja töötate väga kiiresti või kui peate silmi tugevasti pingutama.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Arvutitöö
Andmete sisestamine ja töö arvutihiirega on sageli ühekülgne ja koormav. Probleeme võib tekitada ka halb nähtavus, näiteks peegeldused ekraanil, halb ekraanipilt, häiriv ruumi üldvalgustus. Kui töökoht ei ole töötajale sobivalt kujundatud, võib tööasend koormata käsi ja õlgu. Luu- ja lihaskonna vaevusi võivad süvendada ka probleemid sisekliimaga, pikemaajaline istuv töö, ajapuudus ja halb psühhosotsiaalne töökeskkond. Samuti võivad need tegurid pikema aja jooksul suurendada südame- ja veresoonkonna haiguste riski. Suurt rolli mängib see, kui kaua järjest arvuti taga töötate. Kui töötate sülearvutiga näiteks kodus, rongis või lennukis, tuleb pöörata tähelepanu sellele, et lihaste ja kõõluste ülekoormus võib tekkida suhteliselt lühikese aja jooksul.

Raskuste või raskesti haaratavate esemete tõstmine ja teisaldamine (lükkamine või tõmbamine)
Raskuste tõstmist, tõmbamist ja lükkamist võib ette tulla näiteks posti ja paberite väljajagamisel, prügi äraveol, masinate ja seadmete tõstmisel. Pöörake tähelepanu töötajatele, kellel on sellised põhiülesanded. Raskuste tõstmine on koormavam, kui teete seda väljasirutatud kätega, kui tõstate õlakõrgusest kõrgemale või kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud. Raskuste ebamugavat tõstmist, tõmbamist või lükkamist võib ette tulla ka seoses koristamisega. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal, kui kärul on väga väikesed rattad või kui käepide on ebamugavas asendis.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd halvas tööasendis. Koormavaid tööasendeid ja -liigutusi tuleb ette ruumide korrastamisel, puhastus- ja hooldustöödel ning seadmete paigaldamisel.

Õlgadele ja kaelale langeb eriti suur koormus, kui töötate väljasirutatud või õlgadest kõrgemale tõstetud kätega.

Seljavaevuste risk on suur, kui peate selga ettepoole või küljele painutama või pöörama, eriti kui seda tuleb teha sageli või kui sellises asendis tuleb püsida kaua, näiteks kui töölaud ei ole reguleeritud vastavalt töötaja pikkusele.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • planeerite töö nii, et raskuste tõstmisel ja muu jõu kasutamist nõudva töö puhul kasutataks sobivaid tehnilisi abivahendeid
  • tagate, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • kindlustate, et ühekülgne ja koormav töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • tagate, et pikemaajaline istuv töö vahelduks kehaliselt aktiivse tööga või muu kehalise tegevusega, näiteks ettevõttes pakutavate tervist edendavate tegevustega

Ühekülgne ja koormav töö arvuti taga
Arvutitöö ühekülgsust ja koormavat mõju saab enamasti vähendada teiste töökeskkonnatingimuste abil või töömeetodi muutmisega. Tehnilised seadmed ja valgustus peavad kindlasti olema töökorras, et saaksite töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Samuti tuleb töö liigendada sobiva vaheldusega või puhkepausidega. Olulist rolli võivad mängida teised töökeskkonna probleemid, näiteks psühhosotsiaalne töökeskkond.

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Parim lahendus raskuste tõstmise, kandmise, tõmbamise ja lükkamisega seotud probleemidele on sobivad tehnilised abivahendid ja et töötajaid õpetataks kasutama ohutuid töömeetodeid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida või piirata, kui töö tegemiseks on piisavalt ruumi ning kasutatakse töötajale sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult väga erinevad ja seepärast peaks olema võimalik kohandada  töölaudu ja -toole vastavalt konkreetsele kasutaja kasvule. Kui sama töökohta kasutavad mitu inimest, siis on individuaalse kohandamise võimalus väga vajalik. Vältige juhuslikke oste ning selgitage enne uute seadmete ja inventari ostmist välja oma täpsed vajadused.
 
Hankige tööriistad ja -vahendid, mis vähendavad vajadust teha tööd põlve- ja õlakõrgusel. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad raskuste tõstmist, vedamist, lükkamist ning sobivaid tööasendeid ja -liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 2649, sellel kuul 2649

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks