Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kaubandus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 19.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- lihaskonna vaevuste tekkimist.
 
Kui tõstate, tõmbate või lükkate raskeid esemeid või töötate ebasobivas asendis, riskite valude tekkimisega kätes, kaelas, õlgades, seljas ja põlvedes. Kui te töötate ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskite liigesehaiguste väljakujunemisega. Liigesehaiguste väljakujunemise riski suurendab ka töö külmas ja tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Kaupade käsitsemisel, eriti kitsastes oludes või kui kaubad on ebaotstarbekalt paigutatud, võib tõstmine olla raske või ebamugav. Raskuste tõstmine on koormavam, kui teete seda väljasirutatud kätega, kui tõstate õlakõrgusest kõrgemale, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud või kui tõstetav ese on raskesti haaratav, nt libe või suur. Terviseprobleeme võib põhjustada ka korduv tõstmine või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid. Raskuste tõstmine võib põhjustada ka ägeda ülekoormuse riski, nt kui kauba kaal pole teada.

Raskuste teisaldamine (tõmbamine ja lükkamine)
Teil võib olla vaja raskeid kaubapakendeid tõmmata või lükata keerulistes tingimustes, nt kahvelkäruga kaldpinnal, ebatasasel või astmelisel pinnal, kitsastes ruumitingimustes. Vahel võivad kärude rattad olla liiga väikesed või hooldamata.

Ühekülgne ja koormav, ühekülgne ja korduv töö ning füüsiliselt väheaktiivne töö
Kui töötate suurema osa päevast ühes tööasendis, sooritades ühetaolisi liigutusi, nt kassas, on töö ühekülgne ja koormav või ühekülgne ja korduv. Lisaks võib töö leti taga olla kehaliselt väheaktiivne. Pikemas perspektiivis kaasneb sellise tööga lisaks luu lihaskonna vaevuste riskile ka südame ja veresoonkonna haiguste oht.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Erinevad tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis.
 
Kui töötate ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele. Niisugune olukord võib esineda näiteks siis, kui töökoht kassa või leti taga on ebasobivalt kujundatud, kaupluse sisustus ei ole otstarbekas ja kui kaupade riiulitele või vitriinidesse paigutamisel ei kasutata sobivaid tehnilisi abivahendeid.
 
Selg on koormatud, kui te kummardate ettepoole või pöörate selga, eriti kui kasutate samal ajal töö tegemiseks jõudu, nt tõstate kaupu. 

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutate raske töö tegemiseks tehnilisi abivahendeid, nt käsikärusid, kahvelkärusid, kahveltõstukeid ja platvormkärusid
  • planeerite ja korraldate töö nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • tagate, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagate, et ühekülgne ja koormav ning korduv töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • tagate, et pikemaajaline seisev või istuv töö vahelduks kehaliselt aktiivse tööga või muu kehalise tegevusega, nt tööde rotatsiooni korras või tervist edendavate tegevuste abil
  • hoolitsete, et töökoht oleks sobivalt kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kindlustate, et kõiki töötajaid, ka uusi ja asendustöötajaid, juhendatakse korrali kult ja nad läbiksid õigete abivahendite ja töömeetodite kasutamise väljaõppe.  

Tõstmine, vedamine ja lükkamine
Kasutage tõstmiseks, vedamiseks ja lükkamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid, nt kahvelkärusid, kahveltõstukeid, käsikärusid või platvormkärusid.
 
Hoolitsege, et liikumisteed oleksid ühetasased, libisemiskindlad, risustamata ja neil ei oleks takistusi, nagu astmed või augud, ning kontrollige, et valgustus oleks korralik. Kasutage abivahendeid, mis on sobilikud nii transporditava koorma, transpordi toimumiskoha kui ka ülesannet täitva töötaja seisukohast. Planeerige ja korraldage töö nii, et teil ei oleks vaja kaupu rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik.
 
Tähtis on töötajaid õigete  töömeetodite suhtes juhendada ja koolitada, nt õpetada abivahendite õiget kasutamist ja  paigutamist olenevalt sellest, kus neid vaja läheb.

Ühekülgne ja koormav, ühekülgne ja korduv töö ning füüsiliselt väheaktiivne töö
Probleeme ühekülgse ja koormava, ühekülgse ja korduva ning füüsiliselt väheaktiivse tööga kassades saab ennetada. Üks võimalus on kujundada kassade töökohad selliselt, et väljaspool kõige tihedamat tööaega oleks võimalik töötada sobivamates tööasendites. Teine võimalus on kasutada tehnilisi seadmeid, mis piiravad kaupade käsitsemise vajadust. Lisaks tuleb töö korraldada nii, et töötajal oleks piisavalt vaheldust või puhkepause.
 
Ka teised töökeskkonna probleemid võivad oluliselt mõjutada luu- ja lihaskonna vaevuste või südamehaiguste riski tekkimist, nt halb psüühiline töökeskkond või ajapuudus.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saate vältida, kui kindlustate, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kasutate sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast on hädavajalik, et näiteks kassatöökohti oleks võimalik kohandada vastavalt konkreetsele töötajale. Piirake sundasendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist, täites vaheldumisi erinevaid tööülesandeid, ja tagage, et töötajatel oleks piisavalt ruumi, nt kassades.
 
Selgitage enne uute seadmete ja inventari ostmist välja oma vajadused ning koostage neist nimekiri. Muu hulgas tuleb pöörata tähelepanu sellele, kuidas toimub kaupluses kaupade tõstmine ja teisaldamine.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 2742, sellel kuul 2742

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks