Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 16.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- lihaskonna vaevuste tekkimist.

Kui töö on ühekülgne ja koormav (nagu andmete sisestamine või pidev töö arvutihiirega), kui töötate väga kiiresti ja peate silmi tugevasti pingutama või töötate ebasobivas asendis, riskite valude tekkimisega kätes, kaelas, õlgades. Kehaliselt raske töö, mis nõuab jõu kasutamist, võib tekitada valud seljas ja kätes. Kui töötate ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskite liigesehaiguste väljakujunemisega.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Arvutitöö
Andmete sisestamine ja töö arvutihiirega on sageli ühekülgne ja koormav. Probleeme võib tekitada ka halb nähtavus, näiteks peegeldused ekraanil, halb ekraanipilt ja häiriv ruumi üldvalgustus. Kui töökoht ei ole sobivalt kujundatud, võib tööasend koormata käsi ja õlgu. Suurt rolli mängib see, kui kaua järjest arvuti taga töötate. Kui töötate sülearvutiga näiteks kodus, rongis või lennukis, tuleks pöörata tähelepanu sellele, et lihaste ja kõõluste ülekoormus võib tekkida suhteliselt lühikese aja jooksul. Luu- ja lihaskonna vaevusi võivad süvendada ka probleemid sisekliimaga, pikemaajaline istuv töö, ajapuudus ja halb psühhosotsiaalne töökeskkond. Samuti võivad need tegurid pikema aja jooksul suurendada südame- ja veresoonkonnahaiguste riski.

Raskuste tõstmine
Tõstmine võib olla raske või ebamugav näiteks posti ja paberite väljajagamisel, prügi äraveol, masinate ja seadmete tõstmisel, koristamisel ja seoses kaablitöödega.

Raskuste tõstmine on koormavam, kui teete seda väljasirutatud kätega, kui tõstate õlakõrgusest kõrgemale, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud või kui ruumipuuduse tõttu ei saa tõsta sobivas asendis. Terviseprobleeme võib põhjustada ka korduv tõstmine või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid.

Raskuste teisaldamine (tõmbamine või lükkamine)
Raskuste tõmbamist või lükkamist võib ette tulla näiteks seoses kaablitöödega või kaupade transpordiga käsikahvelkärudel. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal, kui kärul on väga väikesed rattad või kui käepide on ebamugavas asendis. Koormust võib suurendada ka see, kui sisetranspordil on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ruumide korrashoidmine, puhastus- ja hooldustööd ning seadmete paigaldamine võivad tekitada koormavaid tööasendeid ja -liigutusi, nagu selja ja kaela painutamine või kükitamist nõudev töö ja õlakõrgusest kõrgemal või põlvekõrgusest madalamal toimuv monteerimistöö. Õlgadele ja kaelale langeb eriti suur koormus, kui töötate väljasirutatud või õlgadest kõrgemale tõstetud kätega.

Seljavaevuste risk on suur, kui peate selga ettepoole või küljele painutama või pöörama, eriti kui seda tuleb teha sageli või kui sellises asendis tuleb püsida kaua.

Koormav võib olla töö kitsas või piiratud liikumisvabadusega ruumitingimustes. Käed on koormatud, kui peate hoidma tööriistu või esemeid käes või kui pöörate ja painutate sageli randmeliigest. Eriti koormav o n see siis, kui kasutate töö tegemisel ka jõudu.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutage raske töö tegemiseks tehnilisi abivahendeid, nt käsikärusid, kahvelkärusid, kahveltõstukeid ja platvormkärusid
  • planeerige ja korraldage töö nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • tagage, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagage, et ühekülgne ja koormav ning korduv töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • tagage, et pikemaajaline seisev või istuv töö vahelduks kehaliselt aktiivse tööga või muu kehalise tegevusega, nt tööde rotatsiooni korras või tervist edendavate tegevuste abil
  • hoolitsege, et töökoht oleks sobivalt kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kindlustage, et kõiki töötajaid, ka uusi ja asendustöötajaid, juhendatakse korralikult ja nad läbiksid õigete abivahendite ja töömeetodite kasutamise väljaõppe.

Ühekülgne ja koormav töö arvutiga
Probleemid ühekülgse ja koormava tööga arvuti taga tuleb enamasti lahendada tervikule mõeldes. Kasutatav tehnika ja valgustus peavad kindlasti olema töökorras, et saaksite töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Samuti tuleb töö liigendada sobiva vaheldusega või puhkepausidega.

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Parim lahendus raskuste tõstmise, kandmise, tõmbamise ja lükkamisega seotud probleemidele on sobivad tehnilised abivahendid ja et töötajaid õpetataks kasutama ohutuid töömeetodeid. On oluline, et töö oleks planeeritud ja korraldatud nii, et ei tekiks vajadust esemeid rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik.

Veenduge, et liikumisteed oleksid vabad ja ühetasased ning neil ei oleks takistusi nagu näiteks augud põrandas.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saate vältida, kui kindlustate, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi, ning kasutate sobivaid seadmeid ja inventari. Inimesed on kasvult väga erinevad ja seepärast peaks olema võimalik kohandada seadmeid ja inventari, nagu lauad ja toolid, vastavalt konkreetsele kasutajale. Kui mitu inimest kasutavad sama töökohta, siis on individuaalse kohandamise võimalus kohustuslik. Vältige juhuslikke oste ning selgitage enne uute seadmete ja inventari ostmist välja täpsed vajadused.

Hankige tööriistad ja -vahendid, mis vähendavad vajadust teha tööd põlve- ja õlakõrgusel. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna valdkonnalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3661, sellel kuul 3661

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks