Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hulgimüük / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 16.10.2012


Töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ja ei pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Raskuste tõstmine

Kaupade tõstmisega võib kaasneda selja ülekoormus juhul, kui puuduvad kaupade maha- ja pealelaadimiseks sobivad abivahendid või kui abivahendeid ei kasutata.

Tehnilised abivahendid

Tehniliste abivahendite, nt tõstukite, kärude kasutamisel  võib õnnetus toimuda näiteks siis, kui riiulid ei ole ohutult paigaldatud, puuduvad kärutõkked, turvatalad vms. Õnnetusohtu suurendab  ka  hooldamata abivahendite kasutamine. 

Kukkumine ja komistamine

Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda  siis, kui põrandal paiknevad  mittevajalikud  esemeid, kinnitamata juhtmed jne või kui põrand on libe või ebatasane.

Transport

Transpordivahenditega seotud õnnetused võivad juhtuda siis, kui kahveltõstukid või veokid sõidavad paikades, kus teised töötajad liiguvad jalgsi – näiteks halva nähtavusega ruumides. Õnnetusohtu  suurendavad puuduvad ohutusmärgid mis annavad infot sõidukite ja jalakäijate  liikumise kohta.

Õnnetusoht esineb ka siis, kui kaupu tõstetakse kohtades kus  samal ajal liiguvad teised töötajaid. Samuti kui kaupade laadimiseks  kasutatakse laadimisplatvormi või luuktõstukit.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on püstitatud  selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Hulgikaubanduses tuleks ohutu töökeskkonna loomisel pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine

Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud – näiteks kõnni- ja sõiduteede märgistamine või laoriiulite kindel kinnitamine, et need ümber ei saaks minna. 

Kasutusjuhendid ja põhjalik juhendamine

Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks  ja juhendage töötajaid põhjalikult nende tööde osas, mida nad tegema hakkavad. Tagage, et tehnilisi abivahendeid kasutatakse õigesti – näiteks  sõitmise ajal oleks tõstuki kahvel alati alla lastud.

Kõik seadmed ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid. 

Töökoha heakord

Seadke kõikide tööalade puhastustöö deks sisse kindel kord, mis tagaks, et näiteks liikumis- ja sõiduteedel ei hoita  kunagi pakendeid ega  kaupu. 

Analüüsige õnnetusi

Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri õnnetuste ja ohuolukordade analüüsimiseks. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõusid õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks. 

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste ennetamise kohta on koondatud Tööelu portaali tööõnnetuse valdkonnalehele.

Külastusi 3386, sellel kuul 3386

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks