Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hulgimüük / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 16.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist.

Kui tõstate, tõmbate või lükkate raskeid esemeid või töötate ebasobivas asendis, riskite valude tekkimisega kätes, kaelas, õlgades, seljas ja põlvedes. Kui te töötate ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskite liigesehaiguste väljakujunemisega. Liigesehaiguste väljakujunemise riski suurendab ka töötamine külmas ja tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas teie töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine

Tõstmine võib olla raske ja  ebamugav, näiteks kaupade teisaldamine laos. Raskuste tõstmine on koormavam, kui seda tehakse  väljasirutatud kätega, kui tõsta tuleb kõrgemale kui õlakõrgusele, kui keha  on tõste ajal painutatud või pööratud või kui tõstetav ese on raskesti haaratav libe või liiga suur. Tervisekahjustusi  võib põhjustada  korduv tõstmine või lubamatult suur päevane või hetkeline tõstekogus.

Raskuste tõmbamine ja lükkamine

Vahel tuleb  raskusi teisaldada  keerulistes tingimustes, näiteks käruga kaldpinnal, ebatasasel või astmelisel pinnal.  Kärude rattad võivad olla liiga väikesed või hooldamata. Koormust  suurendab, kui kaupade teisaldamisel on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda 

Ühekülgne ja koormav ning füüsiliselt väheaktiivne töö

Kui suurem osa päevast juhitakse masinat sundasendis, sooritades ühetaolisi liigutusi, on töö füüsiliselt väheaktiivne, ühekülgne ja koormav. Niisugune võib näiteks olla tõstukijuhi töö. Kuna tegemist on istuva tööga, kaasneb sellega lisaks luu-lihaskonna haigestumise riskile pikemas perspektiivis ka südame- ja veresoonkonnahaiguste oht.

Koormavad tööasendid ja -liigutused

Eri tööülesanded koormavad kehapiirkondi erinevalt. Vigastuste  tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis.

Kui töötatakse ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele. Niisugune olukord võib esineda näiteks siis, kui tõstukijuhi istekoht ei ole juhile kohandatud. 

Seljavigastuse risk on suur, kui  selga painutatakse korduvalt ettepoole või kallutatakse küljele ja seda  eriti siis kui seda tehakse koos jõu rakendamisega.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui: 

  • planeerite ja korraldate töö nii, et oleks võimalik tehnilisi abivahendeid kasutada
  • sisustate laoruumid otstarbekalt
  • tagate, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • kindlustate, et ühekülgne ja koormav töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • tagate, et pikemaajaline istuv töö vahelduks kehaliselt aktiivse tööga või tegevusega
  • kohandate töökoha konkreetsele töötajale sobivaks
  • tagate, et kõiki töötajaid juhendatakse ja õpetatakse  abivahendeid ja õigeid töömeetodeid kasutama.

Käsitsi tõstmine, vedamine ja lükkamine

Kasutage kaupade tõstmiseks, vedamiseks ja lükkamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks kaubakogumiskärusid ja kahveltõstukeid. Hoolitsege, et liikumisteed oleksid ühetasased, libisemiskindlad, risustamata ja neil ei oleks takistusi, nagu astmed või augud. Kasutage abivahendeid, mis on sobilikud nii teisaldatava koorma, teisalduskoha kui ka ülesannet täitva töötaja seisukohast. Planeerige ja korraldage töö nii, et ei oleks vaja kaupu rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik.

Ühekülgne, koormav või  füüsiliselt väheaktiivne töö

Probleeme ühekülgse, koormava ning füüsiliselt väheaktiivse tööga, nt sõidukite juhtimisel peab vältima. Tehnilised abivahendid peavad olema käepärast ja heas  töökorras, et saaks töötada sobiva tööasendi ja -liigutustega, ilma liigse jõu kasutamiseta. Samuti tuleks töö liigendada puhkepausidega, mille ajal töötaja saab end kehaliselt liigutada.

Ka teised töökeskkonna probleemid võivad oluliselt mõjutada luu-lihaskonna vaevuste või südamehaiguste  teket, näiteks halb psühhosotsiaalne töökeskkond, pidev ajapuudus või kiire töötempo.

Koormavad tööasendid ja -liigutused

Ebasobivaid tööasendeid saab vältida, kui kindlustate, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kasutate sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult väga erinevad ja seepärast peab olema võimalik kohandada juhiistet sõidukites vastavalt konkreetsele töötajale, eriti kui sama sõidukit kasutab mitu töötajat.

Lisateavet ergonoomilise töökeskkonna kohta

leiate tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna valdkonnalehelt.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3473, sellel kuul 3473

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks